Volby do EP 2014: rozdělení poslaneckých křesel mezi 28 členských států 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

© European Union 2012 - European Parliament  

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 ztratí 12 členských států po jednom křesle. Žádný členský stát zároveň nezíská nové křeslo. Vyplývá to z návrhu rozhodnutí, který ve středu schválil Parlament. Úpravy počtu křesel jsou nutné kvůli stropu 751 křesel, stanoveného Lisabonskou smlouvou, a kvůli přistoupení Chorvatska.Návrh rozhodnutí Evropské rady, který Parlament schválil poměrem hlasů 574 (pro): 71 (proti): 39 (zdrželo se hlasování), nemění rozdělení křesel mezi členské státy oproti návrhu poslanců z 13. března 2013. Text musí poté, co mu Parlament vyjádřil souhlas, ještě formálně jednomyslně schválit hlavy států a vlád na summitu konaném 27. a 28. června.


Dvanáct členských států přijde při příštích volbách do Evropského parlamentu o jeden poslanecký mandát. Jedná se o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litvu, Portugalsko a Rumunsko. O další tři křesla přijde Německo, jehož podíl musí být v souladu s maximem stanoveným Lisabonskou smlouvou být snížen z 99 na 96 křesel. (viz tabulka níže)


Toto řešení by mělo zamezit "traumatizujícímu přerozdělování křesel, které by znamenalo velké ztráty pro střední a malé členské státy a vysoký nárůst křesel pro velké státy." Jedná se také o "nejméně nedokonalé z možných řešení," uvedli zpravodajové Rafał Trzaskowski (ELS, PL) a Roberto Gualtieri (S&D, IT).


Výhled do roku 2019


Nové rozdělení křesel by mělo být revidováno s dostatečným předstihem před volbami v roce 2019. Revize by měla proběhnout na základě návrhu Evropského parlamentu, který by měl být představen do konce roku 2016, uvádí se v textu, aby bylo rozdělení křesel prováděno "objektivním, spravedlivým, dlouhodobě udržitelným a transparentním způsobem." Rozdělení by mělo respektovat zásadu sestupné poměrnosti, podle které poslanci z větších členských států zastupují více občanů než poslanci z menších států. Přihlédnuto by také mělo být k případné změně počtu členských států a k demografickému vývoji jejich obyvatelstva. Rozdělení by také mělo respektovat systém institucionální rovnováhy.
Tabulka


Členské státy Stávající počet křesel Navrhovaný počet křesel Rozdíl
Německo99*96-3
Francie7474=
Spojené království7373=
Itálie7373=
Španělsko5454=
Polsko5151=
Rumunsko3332-1
Nizozemí2626=
Řecko2221-1
Belgie2221-1
Portugalsko2221-1
Česká republika2221-1
Maďarsko2221-1
Švédsko2020=
Rakousko1918-1
Bulharsko1817-1
Dánsko1313=
Slovensko1313=
Finsko1313=
Irsko1211-1
Chorvatsko1211-1
Litva1211-1
Slovinsko88=
Lotyšsko98-1
Estonsko66=
Kypr66=
Lucemursko66=
Malta66=
CELKEM76675115


* Tři křesla navíc pro Německo byly součástí přechodného opatření, jehož platnost vyprší na konci stávajícího volebního období.Postup: Souhlas