Evropský parlament spouští informační kampaň před volbami v roce 2014 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

JEDNAT. OVLIVŇOVAT. ROZHODOVAT. Bannery informační kampaně pro volby do EP 2014.  

.

Evropský parlament 10. září oficiálně spustil osvětovou a informační kampaň před volbami do Evropského parlamentu konanými v roce 2014. Kampaň poběží i po volbách samotných - vrcholit bude zvolením předsedy Evropské komise novým Parlamentem.


"Jediný způsob, jak legitimizovat a ovlivňovat rozhodování EU, je prostřednictvím Evropského parlamentu," uvádí Anni Podimata (S&D, EL), jedna ze dvou místopředsedů EP zodpovědných za komunikaci. "Politické rozhodování EU v současné hospodářské krizi je vnímáno jako nedostatečně legitimní. Lidé, evropští voliči, mají výlučnou možnost rozhodnout o politických většinách v Parlamentu, které určí kurz pro přijímání legislativy, vypořádají se se špatnými politikami a povedou diskusi v pěti letech, které budou následovat po volbách."

"Evropský parlament je parlamentem občanů EU - jsme hlasem občanů v rozhodovacím procesu EU," zdůrazňuje Othmar Karas (EPP, AT), druhý místopředseda zodpovědný za komunikaci. "Tentokrát je to ale jiné. Kampaň poběží do evropských voleb konaných mezi 22. a 25. květnem 2014, ale také po nich, dokud Parlament nezvolí předsedu Evropské komise a neschválí politický program nové Komise."

Většina předpisů je v současnosti přijímána na úrovni EU - Evropský parlament tak má přinejmenším stejně důležité pravomoci jako jakýkoli národní parlament. Je proto důležité, aby voliči věděli, jaká rozhodnutí jsou přijímána "v Bruselu" (nebo Štrasburku) a jak mohou tato rozhodnutí ovlivnit.

Kampaň bude rozložena do čtyř fází. První fáze začíná dnes představením hlavního hesla JEDNAT. OVLIVŇOVAT. ROZHODOVAT. Cílem této fáze je představit nové pravomoci Evropského parlamentu a jejich důsledky pro občany žijící v EU.

Druhá fáze, která poběží mezi říjnem a únorem 2014, vyzdvihne v sérií interaktivních událostí v evropských městech pětici klíčových témat - ekonomiku, zaměstnanost, kvalitu života, finance a EU ve světě.

Třetí fáze, která představuje samotnou volební kampaň, začne v únoru. Zaměří se na data voleb - 22. - 25. května. Tato data budou s blížícími se volbami přidána k logu.

Po volbách se konečná fáze zaměří na nově zvolený Evropský parlament, volbu nového předsedy Evropské komise novým Parlamentem a uvedení do funkce nové Komise.

Logo s heslem JEDNAT. OVLIVŇOVAT. ROZHODOVAT. podtrhuje, že evropští voliči mohou prostřednictvím hlasování uplatnit svou pravomoc určit budoucí podobu Evropy.