Změny klimatu: Parlament schválil opatření na posílení cen emisních povolenek  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Schválení tzv. "backloadingu" emisních povolenek by mělo podnítit investice do nízkouhlíkových inovací ©Belga/AFP/STR  

Parlament v úterý schválil plány na zmrazení aukcí části nadbytečných povolenek na emise CO2, jejichž cílem je podpořit investice podniků do nízkouhlíkových inovací. Opatření, která Parlament v červenci pozměnil a nastavil tak přísnější podmínky pro zmrazení, mají obnovit motivační účinek systému obchodování s emisemi (ETS). Ten byl vytvořen za účelem snížení emisí CO2.


“Jsem potěšen, že se nám podařilo přesvědčit naše kolegy, že "backloading" je naprosto nezbytný, aby náš systém pro obchodování s emisemi splnil své cíle," uvedl

zpravodaj Matthias Groote (S&D, DE) poté, co byla jeho zpráva přijata poměrem hlasů 385 (pro): 284 (proti): 24 (zdrželo se hlasování).


"Cílem ETS není poškodit náš průmysl, naopak. Odměňuje inovace a účinnost tím, že uhlíku dává cenu. Musí však poskytovat jasný cenový signál. Výměny názorů na klimatické konferenci ve Varšavě minulý měsíc zdůraznily, že obchodování s uhlíkem je nyní na rozcestí. Je proto nanejvýš důležité, abychom EU ETS nechali dozrát," dodal.


Pozměňovací návrh Parlamentu, se kterým již Rada vyjádřila souhlas, umožní Evropské komisi ve výjimečných případech upravit harmonogram aukcí, za předpokladu, že hodnocení dopadů neprokáže, že dotčená průmyslová odvětví nebudou vystavena významnému riziku přesídlení společností mimo EU. Komise bude moci do roku 2020 podniknout pouze jednu takovou úpravu, pro maximální počet 900 milionů povolenek.


Systém obchodování s emisními povolenkami ETS, vytvořený v roce 2005, stanoví celkový emisní strop EU, který se v dlouhodobém horizontu postupně snižuje. Do roku 2020 by měly být emise průmyslových odvětví, na které se systém ETS vztahuje, o 21 % nižší než v roce 2005.


Pod tímto stropem společnosti získávají nebo si nakupují povolenky, které draží členské státy. Jedna povolenka odpovídá jedné tuně emisí CO2. Společnosti mohou také nepotřebné povolenky prodávat. Omezení nabídky povolenek zajistí, že si zachovají hodnotu, čímž systém odmění společnosti, které investují do omezení emisí a bojují tak se změnami klimatu.


Rostoucí přebytek emisních povolenek - z důvodu nadměrné nabídky a hospodářského útlumu - způsobil pád ceny uhlíku hluboko pod úrovně, které byly odhadovány v době vzniku ETS. Evropská komise proto navrhla opatření, která by jí umožnila opozdit načasování aukcí části povolenek.


Další postup


Rada ministrů bude o legislativě hlasovat na svém zasedání 16. a 17. prosince. Opatření k nápravě trhu s uhlíkem pak může Komise provést prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.


 

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení