Snadnější konfiskace majetku z trestné činnosti napříč EU  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Nová přeshraniční pravidla urychlí konfiskaci majetku získaného trestnou činností, jako automobilů, prostředků uložených na bankovních účtech či nemovitostí. ©BELGA/MAXPPP/P.Nosetto  

Parlament v úterý schválil nová pravidla, která usnadní vnitrostátním orgánům členských států zmrazit a konfiskovat majetek získaný trestnou činností napříč EU. V současnosti je zmrazeno a zabaveno pouze 1 % příjmů, které pocházejí z trestné činnosti, jako obchodování s drogami, padělání, obchodování s lidmi a pašování malých zbraní. Nová legislativa, na jejímž znění se již poslanci neformálně dohodli s vládami členských států, je součástí širší strategie EU pro boj proti podvodům a korupci.

 

"Naší prioritou musí být sledovat pohyby peněz přes hranice a konfiskovat zisky kriminálníků. Jedině pak můžeme doufat, že omezíme závažnou trestnou činnost. Posílání některých zločinců do vězení, zatímco jsou špinavé peníze dále v oběhu, je neúnosné", uvedla zpravodajka EP Monica Luisa Macovei (ELS, RO).

 

Konfiskace majetku

Členské státy by dle návrhu měly umožnit konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v návaznosti na pravomocné odsouzení. Majetek bude možno konfiskovat i v řízení v nepřítomnosti podezřelé či obviněné osoby, v případech, kdy je tato nemocná či na útěku,

 

Rozšířená konfiskace

Nová pravidla by členským státům měla umožnit i konfiskaci majetku získaného aktivní či pasivní korupcí v soukromém sektoru, aktivní a pasivní korupcí úředníků orgánů EU nebo členských států, účastí na zločinném spolčení, dětskou pornografií či kybernetickou trestnou činností. Rozšířená konfiskace bude možná, bude-li mít soud na základě okolností případu za to, že daný majetek pochází z trestné činnosti.


Konfiskace majetku třetích osob

Konfiskace majetku třetích osob bude umožněno v případech, kde třetí osoby "na základě konkrétních skutečností a okolností, včetně toho, že převod byl proveden nebo k nabytí došlo bezúplatně nebo výměnou za finanční částku výrazně nižší, než je tržní hodnota, věděly nebo měly vědět, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci."


Využití konfiskovaného majetku pro sociální účely

Členské státy by rovněž měly zvážit přijetí opatření umožňujících, aby byl konfiskovaný majetek využit ve veřejném zájmu či pro sociální účely, uvádí se v textu.

 

Další postup

Dohodu by měla v následujících týdnech formálně schválit Rada. Členské státy budou mít následně 30 měsíců na provedení směrnice do vnitrostátních předpisů. Irsko se používání této směrnice bude účastnit, na rozdíl od Spojeného království a Dánska.

 

Výsledky hlasování: 631 pro, 19 proti, 25 se zdrželo.

 


 

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení