Evropský parlament ratifikoval asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Předseda EP Martin Schulz ratifikoval asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou jménem Evropského parlamentu ve Štrasburku ihned po hlasování © European Union 2014 - European Parliament  

Evropský parlament dnes ve Štrasburku vyjádřil svůj souhlas s asociační dohodou mezi EU a Ukrajinou, jejíž součástí je také prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu (DCFTA). Dohoda byla současně ratifikována ukrajinským parlamentem v Kyjevě. Na jejím základě se prohloubí politické přidružení a ekonomická integrace mezi EU a Ukrajinou a dojde k vzájemnému volnému přístupu na trhy smluvních stran.

 

Poslanci dohodu podpořili poměrem hlasů 535 (pro): 127 (proti): 35 (zdrželo se hlasování).


“Touto ratifikací se institucionalizuje evropská volba Ukrajiny a budoucnost EU a Ukrajiny se svazuje dohromady. Ukrajinská společnost za své evropské aspirace zaplatila nejvyšší cenu – truchlí za smrt mnoha lidí, trpí okupací svého území ze strany Ruska a zažívá zhoršující se ekonomické podmínky. EU touto ratifikací poskytuje Ukrajině nejsilnější signál podpory, a to navzdory politováníhodného návrhu na oddálení provádění dohody,” uvedl zpravodaj EP Jacek Saryusz-Wolski (ELS, PL).


Dodal, že dohoda není “konečným cílem vztahů mezi EU a Ukrajinou“ a zdůraznil, že společná budoucnost EU a Ukrajiny teď musí být chráněna před ruskou agresí tím, že budou zaváděny “stále silnější sankce, a to do té doby, než budou náklady Ruska na udržení jeho politiky příliš vysoké.“


“Toto je historická chvíle,“ uvedl předseda EP Martin Schulz ve svém projevu k poslancům ve Štrasburku a Kyjevě prostřednictvím přímého videopřenosu. “Oba parlamenty se svobodně zavázaly hlasovat dnes o této dohodě současně. Toto je svobodná demokracie, opak demokracie řízené,“ uvedl a dodal: "Evropský parlament vždy obhajoval územní celistvost a suverenitu Ukrajiny, a bude tak činit i nadále.“


Těsně předtím, než dohodu ratifikoval ukrajinský parlament, uvedl prezident Porošenko: „Ukrajinci přehodili výhybku rychlíku mířícího na východ, a doufám, že to potvrdí i dnešní hlasování. Naše synchronizované ratifikace budou svátkem nejen na Ukrajině, ale také pro Evropu, protože bez Ukrajiny není sjednocené Evropy.“ “Chtěl bych poděkovat Evropě za podporu, kterou nám v těchto těžkých časech poskytla. Zároveň bych chtěl vzkázat naší vládě: EU nás na oplátku žádá o jediné – o reformy. Žádám vás, abyste je v žádném případě neoddalovali.“


Co je součástí dohody?


Dohoda zahrnuje jak politické přidružení, tak volný obchod. Politická ustanovení přibližují Ukrajinu k EU – otevírají nové možnosti pro politický dialog a stanovují základní pravidla spolupráce v oblastech jako je energetika, doprava, či vzdělávání. Na základě dohody se Ukrajina zavazuje přijmout reformy a dodržovat demokratické zásady, lidská práva a zásady právního státu.


Dohoda dále umožňuje větší pohyb pracovníků, stanovuje cíle pro zavedení bezvízového styku a sladění regulačních systémů obou stran pomocí podrobných harmonogramů, na jejichž základě se Ukrajina zavazuje provádět části unijní legislativy (tzv. acquis) do svých vnitrostátních předpisů a uvádět je v účinnost.


Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu výrazným způsobem integruje trhy EU a Ukrajiny pomocí zrušení dovozních cel a zákazu dalších omezení obchodu, avšak s určitými omezeními a přechodnými obdobími v “citlivých” oblastech, jakou je například obchod se zemědělskými produkty. Na základě dohody dojde také k částečné integraci trhů veřejných zakázek.


Kdy vstoupí v platnost?

 

V návaznosti na dnešní hlasování Evropského parlamentu a ukrajinské Nejvyšší rady vstoupí dohoda prozatímně v platnost. Datum prozatímního provádění dohody musí však potvrdit Rada. Aby vstoupila v platnost, musí dohodu ratifikovat všech 28 členských států EU. Dosud byla ratifikována šesti členskými státy. Dokončení ratifikace na úrovni členských států může trvat i několik let.


Původně bylo plánováno, aby obchodní pravidla dohody vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2014, avšak dne 12. září se zástupci EU, Ukrajiny a Ruska dohodli na odložení prozatímního vstupu v platnost obchodních pravidel do 31. prosince 2015.


Evropská komise uvedla, že bude i nadále uplatňovat “autonomní obchodní preference” vůči Ukrajině, která jednostranně otevírají Ukrajině přístup na trh EU. Rozhodnutí o prodloužení těchto preferencí bude muset získat podporu Evropského parlamentu.

 

Postup: Souhlas