Sdílet tuto stránku: 

Členské státy budou moci zakázat pěstování geneticky modifikovaných plodin na svém území.©BELGAIMAGE/EASYSTOCKFOTO/S.Bouchard  

Poslanci dnes schválili novou legislativu, která umožní členským státům EU na svém území omezit nebo zcela zakázat pěstování plodin obsahujících geneticky modifikované organismy (GMO). Nová legislativa, na jejímž znění se Evropský parlament s Radou neformálně dohodl v prosinci loňského roku, byla navržena již v roce 2010. Její projednávání však bylo čtyři roky zablokováno kvůli neshodám mezi členskými státy ohledně obecného přístupu ke geneticky modifikovaným organismům.


"Tato dohoda zajistí větší flexibilitu pro ty členské státy, které si přejí omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Nasměruje navíc diskusi, která není zdaleka u konce, mezi zastánci a odpůrci GMO," uvedla zpravodajka EP Frédérique Ries (ALDE, BE).


 “Pokud jde o další postup, vkládám svou důvěru ve formální slib předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera, který se zavázal posílit demokratický proces týkající se povolování GMO v Evropě a zajistit, aby výzkum byl skutečně nezávislý," dodala. Dohodu s ministry členských států podpořilo 480 poslanců, 159 hlasovalo proti a 58 se zdrželo hlasování.


Hodnocení a řízení rizik


Nová pravidla umožní členským státům zakázat geneticky modifikované organismy na základě politiky ochrany životního prostředí, která by uváděla i jiná rizika pro zdraví a životní prostředí než ta, jejichž hodnocení již provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).


Členské státy budou moci geneticky modifikované organismy zakázat také z jiných závažných důvodů, například územního plánování, sociálních a hospodářských dopadů, kdy by bylo možné tyto organismy vyloučit z plodin nebo dokonce celkově ze záměrů zemědělské politiky. Zákazy se budou vztahovat také na skupiny geneticky modifikovaných organismů označených podle plodiny či povahy.


Dříve než členský stát bude moci přistoupit k těmto opatřením, budou mít pěstitelé geneticky modifikovaných organismů možnost souhlasit s navrhovanými omezeními v rámci postupu o rozhodování o jejich povolení. Pokud by však s omezením daná společnost nesouhlasila, členské státy budou moci zákaz prosadit jednostranně.


V současnosti je jedinou geneticky modifikovanou plodinou pěstovanou v EU kukuřice MON810. Geneticky modifikované brambory "Amflora" byly zakázány Tribunálem (dříve Soud prvního stupně) EU v roce 2013 poté, co jej původně Evropská komise povolila.

 

Ochranná pásma - přeshraniční kontaminace


Členské státy by měly rovněž zajistit, aby nedocházelo ke kontaminaci jiných produktů geneticky modifikovanými organismy, a zvláštní pozornost je nutné věnovat prevenci přeshraniční kontaminace na území sousedního členského státu, uvádí se v textu.

 

Další postup


Nová legislativa vstoupí v platnost na jaře 2015.


 

Postup: Spolurozhodování, dohoda ve 2. čtení