Neutralita sítí a konec roamingových poplatků v dohlednu 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

V důsledku dnešního hlasování budou příplatky za roaming od 15. června 2017 zakázány. ©AP/European Union/EP  

Evropský parlament dnes v hlasování o tzv. telekomunikačním balíčku schválil zákaz roamingových příplatků v rámci EU od června 2017 a jasná pravidla o právech na přístup k internetu.

"Na zákaz příplatků za roaming čekali všichni již dlouho: obyčejní lidé, start-upy, malé a střední podniky a organizace všeho druhu,'' uvedla v rozpravě před hlasováním zpravodajka EP Pilar del Castillo (ELS, ES).

"Díky této dohodě bude Evropa také jediným regionem na světě, který právně zaručuje otevřený internet a neutralitu sítí. Zásadu neutrality sítí budou aplikovat přímo členské státy. Směrnice také zaručuje to, že nebudeme mít dvourychlostní internet."


Poslanci nepřijali žádné změny k pozici Rady po prvním čtení a tím směrnici schválili

Poplatky za roaming za hovory, textové zprávy a užívání internetu v zahraničí v rámci Evropské unie budou od 15. června 2017 zrušeny.


Od 30. dubna 2016 poplatky za roaming (přičtené k ceně placené doma) nebudou moci přesáhnout:


  • 05 eurocentů za minutu za hovory
  • 02 eurocenty za textové zprávy (SMS) nebo
  • 05 eurocentů za použití 1MB internetu v mobilu

Cenový strop pro poplatky za příchozí hovory bude stanoven později v tomto roce a očekává se, že bude podstatně nižší, než pro odchozí hovory.


Pokrytí nákladů a předcházení zneužívání


Pokud budou provozovatelé schopni prokázat, že nemohou pokrýt své náklady a že to ovlivňuje ceny na domácím trhu, vnitrostátní regulační orgány jim budou moci povolit uložit výjimečné minimální příplatky za pokrytí nákladů. Poslancům se v jednání podařilo dosáhnout záruky toho, že vnitrostátní regulační orgány budou moci výši případných příplatků pozměnit nebo odmítnout.


Pro ochranu průmyslu před zneužíváním – například formou "permanentního roamingu" by operátoři za určitých okolností mohli účtovat malý poplatek, nižší než současné cenové stropy, v souladu s politikou "férového jednání." Podrobnosti pro tyto případy určí Komise a telekomunikační regulační orgány.


Volný přístup k internetu


Na základě nového nařízení budou společnosti nabízející přístup k internetu povinny zacházet se všemi daty stejně. Znamená to, že nebudou moci blokovat či zpomalovat doručení obsahu, aplikací nebo služeb od vybraných odesílatelů nebo příjemcům, pokud to nebude nutné z důvodu naplnění soudního příkazu, dodržení právních předpisů, zabránění přetížení sítě či boje proti kybernetickým útokům.


Pokud budou taková opatření na řízení provozu nutná, budou muset být "transparentní, nediskriminační a přiměřená," a netrvat déle, než je nezbytné.


Operátoři budou nicméně moci nabízet specializované služby (jako například kvalitnější internetové připojení, potřebné pro některé služby), pod podmínkou, že nebudou mít vliv na celkovou kvalitu internetu.Rychlost připojení: dodržet podmínky nebo kompenzovat zákazníka


Poslanci zajistili, aby poskytovatelé internetového připojení podávali uživatelům, kteří se chystají podepsat smlouvy o poskytování pevného či mobilního internetu, jasné informace ohledně rychlosti stahování a přenosu dat, jakou mohou obvykle očekávat (v porovnání s inzerovanou rychlostí). Jakýkoli významný rozdíl mezi těmito údaji, stálý nebo k němuž dochází pravidelně, poskytne uživateli nárok na opravné prostředky, jako ukončení smlouvy nebo kompenzace.


Vnitrostátní regulační orgány (Český telekomunikační úřad), budou pověřené ověřováním, zda je tento rozdíl porušením smlouvy.DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE


Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup)

Současné stropy pro roaming jsou: 
  • 0.19 eurocentů za minutu za odchozí hovor 
  • 0.05 eurocentů za minutu za příchozí hovor 
  • 0.06 eurocentů za textové zprávy (SMS) a  
  • 0.20 eurocentů za použití 1MB internetu v mobilu  
  • (cena na domácím trhu plus příplatek za roaming, bez DPH)