Policejní spolupráce: EP schválil nové pravomoci Europolu v boji proti terorismu 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Sídlo Europolu v Haagu, Nizozemsko  

Evropský policejní úřad bude brzy moci díky novým pravidlům, která byla ve středu přijata Evropským parlamentem ve druhém čtení bez hlasování, zvýšit úsilí v boji proti terorismu, kybernetické trestné činnosti a ostatním trestným činům. Tyto nové pravomoci disponují silnými zárukami na ochranu osobních údajů a demokratickými nástroji dohledu.

Poslanci přijmou nové pravomoci Evropského policejního úřadu Europol v boji proti terorismu, kybernetické trestné činnosti a ostatním trestným činům. Nová pravidla začnou platit od 1. května 2017.


Návrh pravomocí dohodnutý zástupci Evropského parlamentu a Rady loni v listopadu posílí postavení Europolu k zajištění boje proti narůstající přeshraniční trestné činnosti a teroristickým hrozbám, a to zejména tím, že usnadní zřízení specializovaných jednotek, které budou schopné okamžitě reagovat na takové hrozby. Pravomoci taktéž zahrnují jasná pravidla pro existující jednotky či střediska - například i pro Evropské centrum pro boj proti terorismu, které zahájilo činnost 1. ledna 2016.


"Tyto nové pravomoci pomohou Europolu zlepšit bezpečnost všech občanů EU," řekl

Agustín Díaz de Mera (EPP, ES) během rozpravy před hlasováním.


Odstranění internetové teroristické propagandy


Europol bude v některých případech mít možnost vyměňovat si informace přímo se soukromými subjekty, jakými jsou podniky nebo nevládní organizace. Například Jednotky pro oznamování internetového obsahu by mohly kontaktovat provozovatele sociální sítě jako je Facebook a přímo jej požádat, aby byly profily IS odstraněny, čímž dojde k rychlejšímu zastavení šíření teroristické propagandy.


Uzavření informačních mezer


Aby se zabránilo informačním mezerám v boji proti organizovanému zločinu a terorismu, měly by členské státy EU na základě těchto nových pravidel poskytovat data Europolu.


Pro zajištění sdílení informací bude Europol každoročně předkládat data poskytnutá jednotlivými členskými státy Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropské komisi a vnitrostátním parlamentům.


Ochrana osobních údajů a demokratická kontrola


Poslanci zajistili, aby nové pravomoci Europolu směřovaly k silnějším opatřením na ochranu údajů a silnější parlamentní kontrole. Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) bude sledovat práci Europolu a vyřizovány budou i stížností občanů podle právních předpisů EU.


Na činnost Europolu bude také dohlížet Smíšená parlamentní kontrolní skupina, ve které budou zastoupeni členové národních parlamentů a Evropského parlamentu.


Další postup

 

Nařízení vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, účinnosti nabyde 1. května 2017.


Postup: Spolurozhodování