Slavnostní předání Ceny evropského občana 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získali letos za Českou republiku humanitární organizace ADRA a Dita Přikrylová, zakladatelka projektu Czechitas.

 „Projekt Czechitas boří stereotypy se sympatickou lehkostí. Do světa IT ukazuje cestu ženám i dívkám, které by jinak možná těžko hledaly odvahu se na takové dobrodružství vydat. Principy projektu, včetně dobrovolnické práce, s níž je realizován, mě velmi oslovily a věřím, že se bude dál rozvíjet. Takové aktivity mají v evropské občanské společnosti své místo a já jsem ráda, že minimálně tento jeden nápaditý a úspěšný můžeme dneska ocenit i u nás. Byla bych ráda, kdyby jako poděkování a povzbuzení vnímala tuto cenu také zakladatelka Czechitas Dita Přikrylová“ uvedla při předávání europoslankyně Dita Charanzová (ALDE), která paní Ditu Přikrylovou na cenu navrhla. Projekt Czechitas Dity Přikrylové prolamuje zažité stereotypy ve společnosti a snaží se o zvyšování technické a digitální gramotnosti všech žen.


Organizaci ADRA nominoval europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP), který při slavnostním předávání uvedl: Humanitární a edukační práce organizace ADRA není bohužel v ČR příliš známá, proto mám velkou radost, že se jí dostalo zasloužené odměny a byla jí přiznána Cena Evropského občana. Doufám, že to povede k rozšíření dobrého jména této organizace, a že to pro její členy bude velkou vzpruhou v dalším pokračování v jejich záslužné práci.“ Za organizaci ADRA převzal cenu její ředitel Radomír Špinka.  Humanitární organizace ADRA ČR již více než dvě desetiletí pomáhá v mnoha zemích po celém světě lidem v nesnázích.


Cena se udílí každý rok a právo předkládat návrhy kandidátů mají poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Národní poroty seřadí nominace podle preferenčního pořadí, v letošním roce v národní porotě zasedli Martina Dlabajová (ALDE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Jiří Pospíšil (EPP) a Pavel Svoboda (EPP). Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností. Cena byla českým laureátům předána při slavnostním setkání v Evropském domě 7. října.


Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský parlament celkem 50 občanů a organizací ze všech 28 členských států EU. V loňském získali ocenění dva nominovaní z České republiky: humanitární organizace Člověk v tísni filosof Marek Hrubec.


O ceně Evropského občana

Cenu evropského občana - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM - uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.


Cenu mohou získat jednotlivci, skupiny, sdružení nebo organizace. Právo předkládat návrhy kandidátů mají pouze poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Národní poroty složené z nejméně tří poslanců seřadí nominace podle preferenčního pořadí. Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.