Volby do vedoucích orgánů EP: 14 místopředsedů a 5 kvestorů bylo zvoleno 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Po dvou kolech tajné středeční volby zvolili poslanci 14 nových místopředsedů Evropského parlamentu. V prvních dvou kolech volby potřebovali kandidáti na své zvolení získat absolutní většinu odevzdaných hlasů. Noví místopředsedové vzešli ze šesti politických skupin. Poslanci také volili pět kvestorů.

Místopředsedové zvolení v prvním kole tajné volby:

 

Mairead McGuinness (EPP, IE), 466 hlasů

Bogusław Liberadzki (S&D, PL), 378 hlasů

David-Maria Sassoli (S&D, IT), 377 hlasů

Rainer Wieland (EPP, DE), 336 hlasů

Sylvie Guillaume (S&D, FR), 335 hlasů

Ryszard Czarnecki (ECR, PL), 328 hlasů

Ramón Luis Valcarcel Siso (EPP, ES), 323 hlasů

Evelyne Gebhardt (S&D, DE), 315 hlasů

Pavel Telička (ALDE, CZ), 313 hlasů

Ildikó Gall-Pelcz (EPP, HU), 310 hlasů

 

Celkem odevzdaných hlasů: 680

Platné hlasy v prvním kole tajné volby: 618

Hlasy nutné k získání absolutní většiny: 310


Místopředsedové zvolení ve druhém kole tajné volby:

 

Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO), 517 hlasů

Dimitrios Papadimoulis (GUE/ NGL, EL), 469 hlasů

Ulrike Lunacek (Greens/EFA, AT), 441 hlasů

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE), 393 hlasů


Celkem odevzdaných hlasů: 672

Platné hlasy ve druhém kole tajné volby: 638

Hlasy nutné k získání absolutní většiny: 320

 


Pořadí místopředsedů EP závisí na výsledcích hlasování. Čtrnáct kandidátů, kteří získali nejvyšší počet odevzdaných hlasů, se stane místopředsedy Evropského parlamentu.


Pět kvestorů bude voleno ve středu odpoledne, hlasování začalo v 16:30. Nominace kandidátů se podávali do 16:00.


Elektronickým hlasováním poslanci zvolili kvestory v tomto pořadí:


Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), 459 hlasů

Andrey Kovatchev (EPP, BG), 432 hlasů

Vladimir Manka (S&D, SK), 332 hlasů

Catherine Bearder (ALDE, UK), 313 hlasů

Karol Karski (ECR, PL), 213 hlasů
Sledujte volbu nových místopředsedů EP živě http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule/


@EuroParlPress