EP zřídil výbor, který má upozorňovat na nedostatky v boji proti terorismu  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • prozkoumávat protiteroristická opatření
  • zjišťovat nedostatky přeshraniční soudní spolupráce a výměny informací
  • hodnotit dopady protiteroristických opatření na základní práva

Poslanci ve čtvrtek rozhodli o zřízení zvláštního výboru EP s dvanáctiměsíční mandátem, který by měl pomoci vyřešit legislativní a praktické nedostatky boje proti terorismu v EU.

Zvláštní výbor prozkoumá a posoudí rozsah teroristické hrozby v Evropě. Měl by také identifikovat a analyzovat potenciální chyby a selhání, kvůli kterým mohlo dojít k nedávným teroristickým útokům v různých členských státech EU.

 

Výbor bude zkoumat zejména:

  • provádění stávajících opatření v oblasti ochrany vnějších hranic,
  • nedostatky při sdílení informací v oblasti soudnictví a vymáhání práva, ale také informací od zpravodajských služeb mezi členskými státy,
  • interoperabilitu evropských databází pro sdílení informací,
  • dopad právních předpisů EU v boji proti terorismu na základní práva,
  • radikalizaci a účinnost deradikalizačních programů,
  • praní špinavých peněz a financování terorismu - včetně jeho propojení s organizovanou trestnou činností,
  • osvědčené postupy v oblasti ochrany snadno zranitelných cílů a kritické infrastruktury, jako jsou letiště a vlaková nádraží.

 

Souvislosti

 

Zvláštní výbor bude mít třicet členů z řad poslanců a mandát na dvanáct měsíců, který však může být prodloužen. Mandát začne plynout dnem ustavující schůze výboru.

 

Výbor předloží průběžnou a závěrečnou zprávu, které by měly obsahovat věcné zjištění a doporučení do budoucna.

 

Součástí práce výboru bude organizace návštěv a slyšení dalších institucí EU, relevantních agentur, parlamentů a vlád členských států a třetích zemí, orgánů činných v trestním řízení, zpravodajských služeb, soudů a úředníků se soudní pravomocí a organizací, které pomáhají obětem terorismu.

 

Z důvodu citlivé povahy informací, kterými se bude výbor zabývat, by měla některá jeho zasedání probíhat za zavřenými dveřmi.

 

Parlament schválil mandát zvláštního výboru poměrem hlasů 527 (pro): 73 (proti): 36 (zdrželo se hlasování).

 

 

Postup: Zřízení zvláštního výboru EP

Typ dokumentu: Rozhodnutí