Reforma azylového systému: EP je připraven zahájit jednání s členskými státy 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Země, do které azylant vstupuje, již automaticky nebude odpovídat za zpracování azylových žádostí
  • Všechny země EU by měly přijmout spravedlivý podíl odpovědnosti za přijímání žadatelů o azyl
  • Země, které odmítnou přijmout žadatele o azyl, mohou čelit omezení přístupu k fondům EU

Evropský parlament je nyní připraven zahájit rozhovory o dublinské reformě, aby zajistil, že se každý členský stát bude spravedlivě podílet na zpracování žádostí o azyl.

Poslanci ve čtvrtek schválili mandát navržený Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) poměrem hlasů: 390 (pro), 175 (proti) a 44 (zdrželo se hlasování). Parlamentní negociační tým tak nyní může zahájit rozhovory s představiteli Rady (ministrů) EU, která však nejprve musí schválit vlastní jednací mandát.

 

Navrhovaná dublinská reforma má za cíl odstranit existující nedostatky azylového systému EU a zajistit, aby všechny členské státy EU přijaly spravedlivý podíl odpovědnosti za přijímání žadatelů o azyl.

 

V rámci nových pravidel již země, do kterých azylant přijde, nebudou mít automaticky zodpovědnost za zpracování žádostí o azyl. Žadatel o azyl by měl být na základě pevného distribučního klíče urychleně přemístěn do jedné z členských zemí.

 

Členské státy, které odmítnou přijmout odpovídající podíl žadatelů o azyl, by podle poslanců měly čelit riziku omezení přístupu k evropským fondům.

 

O postoji EP k dublinské reformě si přečtěte více zde.

 

Vyjádření zpravodajky

 

„Nyní, když je EP připraven zahájit jednání, důrazně vyzývám Radu EU, aby v co nejbližší době přijala společný postoj, a mohlo tak začít jednání trialogu. Nový a dobře fungující evropský azylový systém by tak mohl začít fungovat co nejdříve,“ uvedla poslankyně zodpovědná za vyjednávání týkající se reformy azylového systému Cecilia Wikström (ALDE, SE).

 

Souvislosti

 

Dublinský systém je právním předpisem EU, na jehož základě se určuje členský stát zodpovědný za zpracování jednotlivých žádostí o mezinárodní ochranu. Právo požádat o azyl je zakotveno v ženevských úmluvách, jejichž signatáři jsou všechny členské státy Unie a  které byly zapracovány do smluv o EU.

 

Rozhodnutí Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) zahájit rozhovory s Radou (ministrů) EU bylo oznámeno v pondělí na plenárním zasedání ve Štrasburku. Vzhledem k tomu, že do úterní půlnoci více než 76 poslanců vzneslo proti tomuto rozhodnutí námitku, muselo být hlasování o mandátu zařazeno do programu pléna EP.