Příští předseda Komise musí být vybrán z předvolebních „spitzenkandidátů“, tvrdí poslanci 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • šéfem EK by měl být „spitzenkandidát“ vítězné evropské politické strany
  • propojení výsledků voleb do EP s výběrem šéfa EK posiluje jeho legitimitu
  • „spitzenkandidáti‟ z řad komisařů by nemuseli během kampaně opustit Komisi
Proces výběru předsedy EK z tzv. spitzenkandidátů má dle poslanců význam a musí být zachován © European Union 2017 - EP  

Parlament je připraven odmítnout jakéhokoliv kandidáta na post předsedy Evropské komise, který do kampaně před volbami do EP v roce 2019 nevstoupí jako celounijní kandidát na tento post.

Vyplývá to z rozhodnutí Evropského parlamentu k revizi Rámcové dohody o vztazích mezi EP a Evropskou komisí, které ve středu schválili poslanci poměrem hlasů 457 (pro): 200 (proti): 20 (zdrželo se hlasování).

Nezvratnost procesu výběru předsedy EK ze ‚spitzenkandidátů‘

 

Poslanci ve schváleném textu vyjádřili opětovnou podporu procesu výběru budoucího šéfa Evropské komise z takzvaných spitzenkandidátů, které před volbami do EP nominují jednotlivé evropské politické strany jako své kandidáty na daný post. Tento postup byl poprvé použit v roce 2014 a vedl ke zvolení Jeana-Clauda Junckera předsedou EK.

Výběr předsedy Komise ze „spitzenkandidátů‟ představuje podle poslanců zásadu, kterou je nutné zachovat. Zákonodárci v této souvislosti upozornili, že Evropský parlament odmítne jakéhokoliv kandidáta na post předsedy Komise, který se o tento post neucházel před volbami do EP jako kandidát evropské politické strany.

Propojení výběru šéfa Evropské komise s výsledky voleb do Evropského parlamentu posiluje podle poslanců legitimitu obou institucí. Volby v roce 2019 budou podle nich příležitostí k upevnění uplatňování tohoto úspěšného postupu.

Změny týkající se kandidujících komisařů

Poslanci navrhují:

  • umožnit komisařům ucházet se o zvolení do Evropského parlamentu či kandidovat na post předsedy EK jako takzvaní spitzenkandidáti, aniž by si museli vzít neplacené volno,
  • zavázat předsedu EK, aby informoval Evropský parlament o opatřeních, která zajistí dodržování zásad nezávislosti a bezúhonnosti ze strany komisařů žádajících o zvolení ve volbách do EP,
  • zajistit, aby komisař kandidující ve volbách do EP nemohl na činnosti spojené s volební kampaní využívat lidské ani materiální zdroje Komise.

Prohlášení zpravodaje

 

„EU musí být demokratičtější a transparentnější nebo prostě nebude vůbec. Fakt, že občané znají kandidáty na předsedu Evropské komise před volbami je důležitým krokem správným směrem,‟ uvedl zpravodaj Esteban González Pons (EPP, ES).

 

Souvislosti

 

Navrhované změny v meziinstitucionální dohodě jsou výsledkem jednání mezi Konferencí předsedů (předseda EP a lídři politických skupin) a Evropskou komisí. Změny schválil na svém zasedání dne 23. ledna i Výbor EP pro ústavní záležitosti (AFCO).

Změny dohody vstoupí v platnost, jakmile budou schváleny oběma institucemi - poslanci v EP a kolegiem komisařů v EK.

Podrobnější informace o výběru předsedy EK ze ‚spitzenkandidátů‘

 

Smlouva o Evropské unii (SEU) stanovuje, že kandidáta na funkci předsedy Evropské komise navrhuje Evropská rada (hlavy států a vlád) kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu - s přihlédnutím k výsledku voleb do EP. Smlouva nezmiňuje povinnost jmenovat šéfa EK z kandidátů politických stran na tento post.

V roce 2014 však došlo k dohodě mezi lídry států v Evropské radě, Evropským parlamentem a evropskými politickými stranami na společné interpretaci čl. 17, odst. 7 SEU, podle níž by měl být na předsedu Komise nominován předvolební kandidát té evropské politické strany, která ve volbách získá nejvíce mandátů v Evropském parlamentu.

Po posledních volbách do EP se na základě tohoto postupu stal šéfem EK „spitzenkandidát‟ Evropské lidové strany (EPP) Jean-Claude Juncker. Kromě něj nominovali před volbami v roce 2014 své vedoucí kandidáty na post předsedy EK další čtyři evropské politické strany.

Evropská politická strana je politická strana operující přeshraničně na evropské úrovni, která sestává z vnitrostátních politických stran jednotlivých členských zemí a která může být financována Evropskou unií.

 

 

Postup: Souhlas

Typ dokumentu: Meziinstitucionální dohoda

Twitter: #EP2019 #Spitzenkandidaten