Sdílet tuto stránku: 

  • Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách vstoupila v platnost v roce 2014
  • 11 členských států Istanbulskou úmluvu dosud neratifikovalo
  • Jedna ze tří žen v EU zažila fyzické a/nebo sexuální násilí

Poslanci během pondělní plenární rozpravy s komisařem Andrusem Ansipem vyzvali členské státy, které doposud neratifikovaly Istanbulskou úmluvu, aby tak co nejdříve učinily.

Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známou jako Istanbulská úmluva, doposud neratifikovaly následující státy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Řecko, Slovensko a Spojené království.

 

Většina poslanců během rozpravy vyjádřila lítost nad faktem, že tyto země (včetně Bulharska, které momentálně předsedá Radě EU) nevnímají Úmluvu jako nejlepší dostupný nástroj co se boje proti násilí na ženách týče. Zdůrazňují, že neochota ratifikovat dokument vyvěrá často z mylné představy a zavádějících argumentů v souvislosti s výkladem slova „gender“, užitého v Úmluvě. Poslanci vybídli Evropskou komisi a Radu k přijetí konkrétních opatření, která by vedla k uspíšení ratifikace dokumentu.

 

Část poslanců je však přesvědčena, že text úmluvy a jeho definice genderu jsou ovlivněné „ideologickými nánosy“, vůči kterým se tvrdě ohradili. Unie podle nich nemá v této věci pravomoc a měla by respektovat vnitřní uspořádání společnosti v každé zemi.

 

Komisař Ansip připomenul, že cílem úmluvy je předcházení násilí na ženách, a to bez jakéhokoli skrytého záměru. Vyjádřil rovněž naději, že členské státy, které ohledně ratifikace úmluvy stále váhají, zváží její základní cíl: podporu žen, které se staly oběťmi násilí.

 

Souvislosti

 

Istanbulská úmluva je nejkomplexnější mezinárodní dohodou v oblasti boje proti násilí na ženách. Rada Evropy ji přijala v roce 2011, v platnost vstoupila v srpnu 2014 a Evropská unie ji podepsala v červnu 2017.

 

Z údajů Evropské komise vyplývá, že každá třetí žena v EU byla od svých 15 let obětí fyzického nebo sexuálního násilí. Více než polovina žen v EU zažila sexuální obtěžování a každá dvacátá žena byla znásilněna.

 

Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou

Twitter: #IstanbulConvention