Reforma autorského práva: EP schválil svůj jednací mandát 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Autorské právo v EU se musí přizpůsobit digitálnímu věku ©AP Images/European Union-EP  
  • povinnost technologických gigantů platit za jimi využívaná díla umělců a novinářů 
  • ze směrnice vyjmuty malé a mikro platformy 
  • volné šíření hypertextových odkazů se "samostatnými slovy" 
  • právo novinářů na část příjmu vydavatele souvisejícího s autorským právem 

Parlament ve středu schválil svůj mandát pro jednání s Radou (ministrů) EU o reformě digitálního autorského práva Unie. Součástí textu jsou záruky chránící malé podniky a svobodu projevu.

Poslanci poměrem hlasů 438 (pro): 226 (proti): 39 (zdrželo se hlasování) schválili jednací mandát Evropského parlamentu, na základě kterého budou parlamentní vyjednavači jednat se zástupci Rady (ministrů) EU na konečném znění nových legislativních předpisů týkajících se autorského práva v digitální sféře.

Platby technologických gigantů umělcům a novinářům

Cílem mnoha parlamentních změn v původním textu Evropské komise je zajistit, aby umělci, zejména hudebníci, herci a scénáristé, také vydavatelé a novináři, byli za práci na svém díle, které využívají platformy jako YouTube, Facebook či Google News, odměněni.

Po hlasování zpravodaj Axel Voss (EPP, DE) uvedl: "Jsem velmi rád, že navzdory velmi silnému lobování internetových gigantů se našla většina, která podporuje potřebu ochrany principů spravedlivé odměny pro evropské tvůrce.

O této směrnici se vedla vášnivá diskuze a věřím, že si Parlament pečlivě vyslechl vznesené námitky. Proto jsme se zabývali obavami v souvislosti s inovacemi a z oblasti působnosti směrnice jsme vyloučili malé a mikro platformy a agregátory zpráv.

Jsem přesvědčen, že jakmile se za několik let situace ustálí, bude internet stejně svobodný, jako je dnes. Tvůrci a novináři získají spravedlivější podíl příjmu ze svých prací a my se budeme divit, o čem vlastně celý ten rozruch byl."

Spravedlivá odměna pro umělce, novináře a podpora startupů

Parlamentem schválený text zpřísňuje Komisí předložený návrh směrnice přenesením odpovědnosti za porušování autorských práv na online platformy a agregátory zpráv. Toto pravidlo by se mělo vztahovat i na úryvky, které byly převzaty z novinových článků. V praxi to znamená, že tyto platformy budou muset za jimi zpřístupněný obsah zaplatit držitelům autorských práv. Parlament také požaduje, aby i samotní novináři, nikoli pouze vydavatelé, dostali podíl z příjmu za využívání jejich produktů.

Poslanci zároveň ve snaze o podporu začínajících podniků prosazují vyjmutí malých a mikro platforem z působnosti směrnice.

Ochrana svobody projevu

Součástí schváleného textu jsou také ustanovení, která by měla zajistit, že uplatňování autorského práva EU v online prostředí nepovede k nespravedlivému omezení svobody projevu, která dnes definuje internet. Parlament proto prosazuje, aby se na šíření jednoduchých hypertextových odkazů, které jsou doplněny "samostatnými slovy", nevztahovala ustanovení autorského práva.

Kroky online platforem zaměřených na kontrolu, zda nahraný obsah neporušuje autorská práva, nesmí vést k znepřístupnění děl, kterými se žádná práva neporušují. Platformy budou zodpovědné za zavedení systému rychlé nápravy, kterou budou spravovat zaměstnanci platformy, nikoliv počítačový algoritmus, aby bylo možné na základě stížností reagovat na případné neoprávněné odstranění obsahu.

Výjimka pro Wikipedii a platformy pro vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Parlamentem schválený text také uvádí, že nekomerční nahrávání obsahu do internetových encyklopedií, jakou je například Wikipedia nebo platformy pro vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, například GitHub, budou osvobozeny od povinnosti dodržovat ustanovení směrnice týkající se autorského práva.

Posílení práv autorů a výkonných umělců

Poslanci také prosazují posílení vyjednávacích práv autorů a výkonných umělců, kteří by měli mít možnost nárokovat si dodatečnou odměnu od strany, se kterou uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud je původně dohodnutá odměna neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými přímými, ale i nepřímými příjmy dané strany.

Parlamentem schválený text zároveň umožňuje autorům a umělcům zrušit práva na jejich dílo nebo ukončit exkluzivitu vyplývající z licenční smlouvy, pokud smluvní strana dané dílo nevyužívá.