Parlament schválil novelu směrnice o audiovizuálních mediálních službách  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Nová směrnice se bude vztahovat i na platformy nabízející video na vyžádání a na platformy pro sdílení videí ©AP images/European Union-EP  
  • lepší ochrana dětí a nezletilých před škodlivým obsahem 
  • kvantitativní pravidla týkající se reklamy 
  • 30% kvóty na evropská díla v katalozích online platforem nabízejících video na vyžádání 

EP v úterý schválil novelu směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která zpřísňuje ochranu nezletilých a pravidla pro reklamu a zavádí 30% kvóty na evropská videa na vyžádání.

Nová legislativa se bude vztahovat na provozovatele televizního vysílání, na platformy pro sdílení videí, včetně přímých přenosů, jakož i na platformy nabízející videa na vyžádání - jakými jsou Netflix, YouTube nebo Facebook.

Aktualizovaná pravidla zajistí:

  • Zvýšenou ochranu nezletilých osob před násilím, nenávistí, terorismem a škodlivou reklamou

Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb budou odpovědní za přijetí opatření proti obsahu, který podněcuje násilí, nenávist a terorismus, přičemž obsah bezdůvodných násilností nebo pornografie bude podléhat nejpřísnějším opatřením. Platformy poskytující sdílená videa budou muset rychle reagovat na obsah, který bude uživateli označen za škodlivý.

Právní předpis nezahrnuje automatické filtrování nahraného obsahu. Parlament však trval na tom, aby tyto platformy byly povinny vytvořit transparentní, efektivní a snadno použitelný mechanismus, který uživateli umožní nahlášení škodlivého obsahu.

Součástí legislativních novinek jsou i přísnější pravidla týkající se reklamy, umístění produktů v televizních programech určených pro děti a obsahu dostupného prostřednictvím platforem nabízejících video na vyžádání. Vyjednavači EP také zajistili, aby poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb nezpracovávali získané údaje za účelem jejich komerčního využití, včetně profilování a cílené reklamy.  • Nové omezení reklamního času

Schválený text upravuje všeobecná pravidla týkající se reklamy. Ta by měla tvořit maximálně 20 % vysílání v čase od 6.00 do 18.00 hodin, přičemž dává provozovatelům vysílání větší flexibilitu upravit délku reklamních bloků, a maximálně 20 % v hlavním vysílacím čase - od 18.00 hodin do půlnoci.
  • 30% podíl evropských děl v katalozích platforem nabízejících video na vyžádání

Poslanci ve snaze o podporu evropského audiovizuálního sektoru a kulturní rozmanitosti prosazovali, aby 30 % obsahu v katalozích online platforem nabízejících videa na vyžádání tvořila evropská díla.

Platformy nabízející videa na vyžádání by zároveň měly přispět k rozvoji evropské audiovizuální produkce, a to buď přímými investicemi do obsahu, nebo příspěvkem do vnitrostátního fondu. Výše příspěvku platforem v každém členském státě by měla být úměrná příjmům za videa na vyžádání v dané zemi - mělo by přitom jít o členský stát, ve kterém má platforma svoje sídlo, nebo země, ze které pocházejí všichni nebo většina jejich diváků či posluchačů.


Nová právní úprava také obsahuje ustanovení týkající se dostupnosti, integrity signálu provozovatele televizního vysílání, posílení regulačních orgánů a podpory mediálních dovedností.Další postup

Parlamentem schválený text musí před jeho vstupem v platnost formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Členské státy budou mít následně 21 měsíců na provedení nových předpisů do vnitrostátních právních předpisů.

Novela směrnice byla přijata poměrem hlasů 452 pro, 132 proti a 65 poslanců se zdrželo hlasování.