Poslanci prosazují zákaz jednorázových plastů v EU od roku 2021 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • jednorázové příbory, vatové tyčinky, brčka a míchátka z plastu by od roku 2021 neměly být v prodeji 
  • poslanci seznam rozšířili o produkty z oxo-rozložitelných plastů a určité typy polystyrenu 
  • spotřeba plastových produktů, které nemají alternativu, by měla klesnout o 25 % 
  • opatření se dotknou i cigaretových filtrů a ztracených rybolovných zařízení 
Parlament chce od roku 2021 zakázat jednorázové plasty ©AP images/European Union -EP  

Parlament ve středu podpořil celounijní zákaz prodeje plastových výrobků na jedno použití, včetně talířů, příborů, brček, tyček k balónkům či vatových tyčinek.


Tyto produkty, které tvoří více než 70 % odpadků v mořích, by se na základě poslanci schváleného návrhu nové směrnice neměly od roku 2021 dostat na trh EU.


Poslanci do seznamu produktů, které by se měly ocitnout na černé listině, zařadili i produkty z oxo-rozložitelných plastů a obaly rychlého občerstvení vyrobené z expandovaného polystyrenu.


Národní cíle pro další plastové produkty


Spotřeba dalších produktů, u nichž neexistuje alternativa, by měla být do roku 2025 omezenao na úrovni členských států alespoň o 25 %. Jde například o jednorázové krabičky na hamburgery, sendviče či nádoby na zeleninu, ovoce, dezerty nebo zmrzlinu. Členské státy by měly vypracovat vlastní plány podpory využívání produktů, které jsou vhodné k recyklaci a opětovnému a vícenásobnému využití.


Další plastové výrobky, například nápojové lahve, by měly být tříděny odděleně a do roku 2025 by se 90 % z nich mělo recyklovat.


Cigaretové nedopalky a rybolovná zařízení


Poslanci se shodli na potřebě redukce odpadu z tabákových výrobků - zejména cigaretových filtrů, které obsahují plasty. Do roku 2025 by se měl objem tohoto druhu odpadu snížit o 50 %, do roku 2030 až o 80 %.


Jediný cigaretový nedopalek dokáže znečistit pět set až jeden tisíc litrů vody. Pokud je odhozený volně na ulici, může trvat až dvanáct let, než se rozloží. Filtrům tabákových výrobků patří po plastových lahvích druhé místo mezi jednorázovými plastovými výrobky, které tvoří nejvíce odpadků v mořích.


Členské státy by také měly každoročně zajistit sběr minimálně 50 % ztracených či záměrně opuštěných rybolovných zařízení či nástrojů, které obsahují plasty. Do roku 2025 by se mělo recyklovat 15 % z nich. Rybolovná zařízení tvoří 27 % odpadu, který končí na evropských plážích.


Přenesení odpovědnosti na výrobce


Členské státy by měly zajistit, aby náklady na sběr odpadu z tabákových výrobků, jakož i na jejich přepravu a zpracování, uhradily tabákové společnosti. Podobný princip by se měl použít i vůči výrobcům plasty obsahujících rybolovných nástrojů a zařízení, kteří by měli přispět, a to i finančně, k naplnění recyklačních cílů.


Prohlášení zpravodajky


„Schválili jsme nejambicióznější legislativu proti plastům na jedno použití. Je na nás, abychom tento kurz udrželi i během nacházejících jednání s Radou, která by měla začít již v listopadu. Dnešní hlasování vytváří prostor pro přijetí ambiciózní směrnice. Je to nezbytné pro ochranu mořského životního prostředí a snížení nákladů spojených s environmentálními škodami způsobenými plastovým znečištěním v Evropě, které by se podle odhadů měly vyšplhat do roku 2030 na 22 miliard eur,‟ uvedla zpravodajka Frédérique Ries (ALDE, BE).


Další postup


Poslanci schválili parlamentní návrh znění směrnice poměrem hlasů 571 (pro): 53 (proti): 34 (zdrželo se hlasování). Parlament tak v momentě, když dospějí ke společné vyjednávací pozici i ministři členských států, začne jednání s Radou o konečném znění nových předpisů.


Souvislosti


Plasty tvoří podle údajů Evropské komise více než 80 % odpadků v mořích. Výrobky, na které se vztahuje návrh směrnice, se na mořském odpadu podílejí až sedmdesáti procenty. V důsledku pomalého rozkladu se plasty shromažďují v mořích, oceánech a na plážích na celém světě. Zbytky plastů se nacházejí v tělech želv, tuleňů, velryb a ptáků, ryb a měkkýšů, ale i dalších mořských živočichů, jejichž prostřednictvím se dostávají i do lidmi konzumované stravy.


Plast je praktický, přizpůsobivý, široce použitelný a ekonomicky výhodný materiál, který by však měl být ve větší míře recyklován a opětovně využíván. Odhazování plastů není pouze ekonomickou ztrátou materiálu, který mohl být znovu využit, ale vede k dodatečným nákladům na odklizení odpadu, či ztrátám na příjmech z cestovního ruchu nebo rybolovu.


Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení

Typ dokumentu: Směrnice