Česká republika: Poslanci požadují okamžité kroky na ochranu unijních prostředků 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • pozastavení plateb společnostem napojeným na českého premiéra 
  • důsledné vyšetření případu koncernu Agrofert 
  • ustanovení mechanismu pro řešení případů střetu zájmů 

Evropská komise by měla pozastavit veškeré unijní financování podnikatelského impéria českého premiéra Andreje Babiše a získat zpět všechny neoprávněně vyplacené prostředky.

 


Vyplývá to z nelegislativního usnesení, které ve čtvrtek poměrem hlasů 434 (pro): 64 (proti): 47 (zdrželo se hlasování) schválil Evropský parlament.


Přijatý text vyzývá Evropskou komisi, aby zveřejnila všechny dokumenty, které se týkají možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Exekutiva EU by také měla uvést, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace.


Usnesení si všímá, že podle zveřejněných odhalení je Andrej Babiš skutečným majitelem Agrofertu, společnosti ovládající koncern Agrofert. Společnosti koncernu Agrofert získávaly v letech 2013–2020 ročně z evropských strukturálních a investičních fondů částky pohybující se v rozmezí od 42 milionů eur až po 82 milionů eur, konstatuje přijatý text.


Podle prohlášení o příjmech, která podávají čeští veřejní činitelé, získal Andrej Babiš během prvního pololetí roku 2018 z koncernu Agrofert prostřednictvím svých svěřenských fondů příjem ve výši 3,5 milionu eur. Poslanci upozorňují, že český premiér je rovněž předsedou české Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.


Aktivnější Komise


Poslanci vyzvali Evropskou komisi, aby na základě nového finančního nařízení EU, tedy právní normy upravující nakládání s unijním rozpočtem, která však rovněž zakazuje střet zájmů, uplatňovala v případě, že k němu dojde, politiku nulové tolerance. Parlament v této souvislosti vyjádřil politování nad dlouhodobou pasivitou Komise, ačkoli již od roku 2014 existují silné náznaky, že se Andrej Babiš nachází v situaci střetu zájmů ve své funkci ministra financí a později pak předsedy vlády.


Usnesení připomíná, že EP poukazoval na možný střet zájmů Andreje Babiše již v čase předcházejících procedur souvisejících s udělováním absolutoria. Poslanci proto požádali Komisi, aby v plném rozsahu prošetřila legalitu všech dotací EU vyplacených koncernu Agrofert od doby, kdy se Andrej Babiš stal členem české vlády.


Komise by také měla zavést kontrolní mechanismus, který by se zaměřoval na otázku střetu zájmů v členských státech. Ten by měl umožnit důrazný zásah v případech, kdy vnitrostátní orgány nepřijmou opatření k zamezení střetu zájmů u svých nejvyšších představitelů.


Souvislosti


Organizace Transparency International Česká republika se dne 19. září 2018 obrátila na Komisi dopisem, v němž tvrdí, že český premiér Andrej Babiš soustavně porušuje právní předpisy EU a České republiky týkající se střetu zájmů


Evropské sdělovací prostředky, mezi nimiž byly i deníky The Guardian, Le Monde, De Standaard a Süddeutsche Zeitung, citujíce interní stanovisko právní služby Komise, uveřejnily na přelomu listopadu a prosince články o možném střetu zájmu českého premiéra, v kterém se měl ocitnout v souvislosti s jeho vlivem na unijní fondy čerpající koncern Agrofert.Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení