EP vyzývá k posílení boje proti nepřátelské propagandě 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

EP vyzývá k posílení boje proti nepřátelské propagandě- ©Michael Borgers/123RF/European Union – EP  
  • potřeba nových předpisů umožňujících důslednější reakci na hrozby 
  • ochrana voleb před zásahy ze strany Ruska 
  • podpora států přidružených k EU a zemí západního Balkánu 

Dezinformační kampaně Ruska jsou hlavním zdrojem nepravdivých zpráv v Evropě, uvádí se ve schváleném usnesení, které kritizuje i stále agresivnější kroky Číny, Íránu a Severní Koreje.

 

Evropský parlament prostřednictvím usnesení, které plénum schválilo poměrem hlasů 489 pro, 148 proti a 30 se zdrželo hlasování, ostře odsoudil stále častější útoky Ruska, Číny, Íránu a Severní Koreje, jejichž cílem je podkopávat a mařit normativní základy a zásady evropských demokracií a svrchovanost všech zemí Východního partnerství.

Poslanci v usnesení, které hodnotí dosavadní úsilí EU v boji proti nepřátelské propagandě zahraničních aktérů, vyzývají členské státy, aby zvážily vytvoření právního rámce na úrovni EU i na mezinárodní úrovni pro řešení hybridních hrozeb.

Reakce na ruské dezinformace

Parlament požaduje opatření ke zvýšení povědomí o dezinformačních kampaních Ruska, které představují hlavní zdroj dezinformací v Evropě. Poslanci také vyzývají k posílení pracovní skupiny East StratCom, zřízené v roce 2015, která by se měla stát plnohodnotnou jednotkou v rámci Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) zaměřenou na vypořádání se s ruskou nepřátelskou propagandou.


Odpovědnost provozovatelů internetových služeb

Poslanci vyzývají k regulaci společností působících v oblasti sociálních médií, služeb doručování zpráv a webových vyhledávačů. Společnosti by měly být zodpovědné za rychlé odstraňování systémových falešných zpráv. Odpovědné orgány by zároveň měly umožnit odhalit totožnost autorů a sponzorů politického obsahu.

Ochrana voleb


Usnesení důrazně odsuzuje jakékoliv zasahování třetích stran do voleb a referend. Parlament vyzval členské státy, aby změnily svou vnitrostátní volební legislativu za účelem účinného a proaktivního působení vůči hrozbám vyplývajících z dezinformačních kampaní, kybernetických útoků a zločinů a porušování svobody volebního projevu.


Členské státy by měly podle poslanců podporovat země přidružené k EU a státy západního Balkánu v úsilí o zajištění důsledné ochrany jejich volebních procesů nepřátelskými propagandistickými aktivitami.


Parlament zároveň v úterý schválil legislativní návrh, který zavádí finanční postihy pro evropské politické strany a nadace za záměrné zneužívání osobních údajů ve svých kampaních před evropskými volbami. Nařízení, které je reakcí na odhalení týkající se britského referenda o vystoupení země z EU a skandál společností Facebook a Cambridge Analytica, by mělo pomoci zabránit zneužívání osobních údajů před květnovými volbami do Evropského parlamentu.


Prohlášení zpravodajky


„Dezinformace jsou jedem pro srdce a mysl. Nemůžeme více popírat fakt, že naše instituce a společnost jsou cílem nepřátelské propagandy z Kremlu, která je součástí širší strategie. Naštěstí máme více zkušeností, odhodlání a jednoty na to, abychom proti takovým aktivitám bojovali. Naše odpověď je závislá na odolných společnostech, transparentních médiích, podpoře pluralismu a předcházení cenzuře,“ uvedla zpravodajka Anna Elżbieta Fotygová (ECR, PL).


Souvislosti

Schválený text hodnotí opatření přijatá Evropskou službou pro vnější činnost z 23. listopadu 2016, kdy poslanci schválili usnesení o strategické komunikaci EU zaměřené na boj s propagandou.

Postup:

  • řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení (osobní údaje)

Typy dokumentů:

  • Nařízení (osobní údaje)
  • Nelegislativní usnesení (nepřátelská propaganda)