Sdílet tuto stránku: 

 • závěry zvláštního výboru po roce zkoumání finanční trestné činnosti 
 • cíl: zintenzivnění unijního a globálního boje proti daňové kriminalitě 

Parlament v úterý přijal doporučení v oblasti efektivnějšího zdanění a boje proti finanční kriminalitě.

Usnesení, které poslanci schválili poměrem hlasů 505 (pro): 63 (proti): 87 (zdrželo se hlasování), je výsledkem roční práce Zvláštního výboru EP pro finanční trestnou činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3). Schválený text požaduje reformu systému na řešení finanční kriminality a daňových úniků, zlepšení spolupráce stávajících orgánů a zřízení nových - a to na úrovni EU i celosvětově.

Kritika některých členských států a opatření k nápravě situace

Poslanci v usnesení mimo jiné kritizují:


 • nedostatek skutečné politické vůle na straně členských států na zakročení vůči daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a finančním trestným činům;
 • sedm členských států, konkrétně Belgii, Kypr, Nizozemsko, Irsko, Lucembursko, Maďarsko a Maltu, které vykazují znaky daňových rájů a umožňují agresivní daňové plánování;
 • několik členských států, včetně Kypru a Malty, za programy zlatých víz a pasů, tedy systémy, v rámci nichž je udělováno právo pobytu či občanství výměnou za investice.

Parlament prostřednictvím schváleného textu požaduje:


 • urychlené zahájení práce ze strany Evropské komise na návrzích, kterými by se zřídila evropská finanční policie v rámci Europolu a samostatná finanční zpravodajská jednotka EU;
 • ustanovení orgánu dohledu na úrovni EU pro monitorování praní peněz a koordinaci činností vnitrostátních orgánů;
 • zřízení mezivládního daňového orgánu v rámci OSN;
 • ukončení programů zlatých víz a pasů;
 • uzavírání mnohostranných namísto bilaterálních smluv o výměně daňových informací;
 • zintenzivnění ochrany oznamovatelů a investigativních novinářů a přijetí podobného rámce na odměňování oznamovatele, který funguje v USA.

Prohlášení předsedy výboru a zpravodajů

"Členské státy nedělají dost a v rámci EU je Rada ministrů jednoznačně tím nejslabším článkem. Pokrok není možný bez politické vůle. Evropané si zaslouží víc, "uvedl předseda výboru TAX3 Petr Ježek (ALDE, CZ).

"Rostoucí propojenost našich ekonomik, jakož i digitalizace hospodářství, se musí řešit systematičtěji, jelikož ovlivňují zdanění. Mnohé oblasti zdanění však musí zůstat v kompetenci členských států a ti, kteří platí daně, nesmí čelit nadměrné byrokracii, "uvedl zpravodaj Luděk Niedermayer (EPP, CZ).

"Tato zpráva je výsledkem nejkomplexnější práce, kterou kdy Evropský parlament v oblasti daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem vykonal. V rámci EU potřebujeme minimální sazbu daně z příjmů právnických osob, ukončení daňové konkurence a ztížení dovozu špinavých peněz, "uvedl zpravodaj Jeppe Kofod (S & D, DK).

Souvislosti

Zvláštní výbor TAX3 byl zřízen v březnu 2018 jako reakce EP na skandály odhalené v průběhu posledních pěti let: Luxleaks, Panama papers, Football leaks či Paradise papers. Výbor uspořádal za rok své existence osmnáct slyšení, deset rozprav s ministry financí a evropskými komisaři a uspořádal čtyři průzkumné pracovní cesty - do Spojených států, na ostrov Man, do Dánska a Estonska, a do Lotyšska.

Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení