Evropský parlament schválil reformu autorského práva pro internet 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Poslanci schválili pravidla EU v oblasti digitálního autorského práva ©AP Images/European Union-EP  
  • odpovědnost internetových platforem za nahraný obsah 
  • vynětí obrázků meme či GIF z působnosti směrnice 
  • volné sdílení odkazů na články s jednotlivými slovy či krátkými úryvky 
  • podíl novinářů na příjmech vydavatelství z autorských práv 
  • mírnější pravidla pro začínající platformy (start-upy) 

Silnější pozice tvůrců a vydavatelů při vyjednáváních s internetovými giganty při zachování svobody projevu na internetu. Poslanci schválili směrnici o digitálním autorském právu.

Evropský parlament v úterý poměrem hlasů 348 (pro): 274 (proti): 36 (zdrželo se hlasování) schválil směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu ve znění, na němž se v únoru dohodli poslanci se zástupci ministrů členských států. Nová pravidla musí ještě formálně odsouhlasit Rada (ministrů) EU. V případě, že Rada schválí poslanci přijatý text, nová směrnice bude zveřejněna v Úředním věstníku EU a po dvaceti dnech vstoupí v platnost. Členské státy budou mít následně dva roky na provedení nových pravidel do vnitrostátních předpisů.

Směrnice by měla rozšířit ustanovení autorského práva EU na internet. Nová pravidla se tak přímo dotknou i služeb poskytovaných platformami jako YouTube, Facebook či Google News. Legislativní úprava však zároveň usiluje o zachování internetu jako prostoru s garantovanou svobodou projevu.

Odměny pro umělce a novináře: Technologičtí giganti se budou muset podělit

Směrnice by měla zvýšit šance nositelů autorských práv, například hudebníků, umělců, scénáristů či vydavatelů, vyjednat si lepší smlouvy s vyšší odměnou za využívání jimi vlastněných děl internetovými platformami. Vydavatelé budou mít automaticky právo jednat jménem svých novinářů s platformami o smlouvách týkajících se využití jejich článků. Internetové platformy budou zároveň přímo odpovědné za obsah nahraný na svých stránkách.

Ochrana svobody projevu

Sdílení úryvků novinových článků bylo explicitně vyňato z působnosti směrnice, a tedy nebude považováno za porušení autorských práv vydavatele. Součástí nové legislativy jsou však také ustanovení, která by měla takzvaným agregátorům zpráv zabránit zneužívattéto možnosti. Délka úryvků, které bude možné zveřejnit například na platformě Google News či volně sdílet na Facebooku, tak bude omezena.

Směrnice umožňuje a dokonce usnadňuje využívání děl chráněných autorským právem za účelem citace či parafráze, kritiky nebo recenze, karikatury či parodie. Obrázky GIF a meme tak bude možné nadále sdílet a volně šířit na sociálních sítích.

Platformy vyňaté z působnosti směrnice

Schválený text stanovuje, že nekomerční nahrávání obsahu do online encyklopedií, například Wikipedie, či softwarových platforem s otevřeným zdrojovým kódem, jakou je GitHub, bude z působnosti směrnice vyňato. Mírnější pravidla se budou vztahovat i na začínající platformy.

Silnější vyjednávací pozice pro autory a umělce

Autoři a umělci si budou moci nárokovat dodatečnou odměnu od distributorů svých děl, pokud je původně dohodnutá odměna neúměrně nízká ve srovnání s příjmy distributora za daná díla.

Pomoc špičkovému výzkumu a ochraně kulturního dědictví

Nová pravidla by měla usnadnit využití materiálů chráněných autorským právem při vytěžování textů a dat a odstranit tak důležitou konkurenční nevýhodu evropských výzkumných pracovníků.. Legislativní text zároveň uvádí, že omezení vyplývající z autorského práva se nevztahuje na obsah používaný za účelem výuky nebo ilustrace.

Směrnice také umožňuje bezplatné využívání materiálu chráněného autorským právem za účelem zachování kulturního dědictví. Využívání komerčně nedostupných děl bude možné za předpokladu, že neexistuje kolektivní správce, který by mohl vydat licenci.

Současný stav versus nová pravidla

V současnosti mají internetové společnosti malou motivaci uzavírat spravedlivé licenční dohody s majiteli autorských práv, protože nejsou odpovědné za obsah nahraný uživateli dané platformy. Jejich povinností je odstranit obsah porušující autorská práva až v momentě, kdy je o to požádá majitel daných práv.

Přenesení odpovědnosti na internetové platformy zvýší šance majitelů autorských práv, například hudebníků, umělců či scénáristů, ale i vydavatelů a novinářů, k získání spravedlivé licenční dohody a prostřednictvím ní i spravedlivější odměny za digitální využívání jejich děl.

Prohlášení zpravodaje Axela Vosse (EPP, DE)

"Tato směrnice je důležitým krokem směrem k nápravě situace, která umožňovala několika společnostem vydělávat obrovské sumy peněz bez poskytnutí řádné odměny tisícům umělců a novinářů, na jejichž práci závisela jejich činnost.

"Schválený text však zároveň obsahuje četná ustanovení, která garantují, že internet zůstane prostorem svobody projevu. Tato ustanovení nebyla sama o sobě nezbytná, jelikož směrnice nepřisuzuje nová práva držitelům autorských práv. Zareagovali jsme však na vznesené obavy a rozhodli jsme se poskytnout dvojitou garanci svobody projevu. Obrázky meme, gif a úryvky článků jsou nyní chráněny tak, jako nikdy předtím.“

"Jsem také rád, že dohodnutý text věnuje zvláštní pozornost ochraně začínajících podniků. Dnešní start-upy jsou zítřejšími předními společnostmi a rozmanitost je závislá na množství inovativních, dynamických a mladých společností. "

"Tato směrnice chrání živobytí lidí, svobodu projevu a prostřednictvím obrany rozmanitého mediálního prostředí také demokracii, podporuje start-upy a technologický rozvoj. Připravuje internet na budoucnost, v níž by měl být prostorem přinášejícím užitek pro všechny, a ne pouze pro pár mocných."

Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Typ dokumentu: Směrnice