Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • jednorázové plastové příbory, vatové tyčinky, brčka a míchátka by od roku 2021 neměly být v prodeji 
  • stanovení 90% cíle pro sběr plastových lahví do roku 2029 
  • přísnější uplatňování principu „znečišťovatel platí" 
V důsledku pomalého rozkladu se plasty shromažďují v mořích, oceánech a na plážích©AP Images/European Union-EP  

Evropský parlament ve středu schválil celounijní zákaz prodeje plastových výrobků na jedno použití, včetně talířů, příborů, brček či vatových tyčinek.

Poslanci poměrem hlasů 560 (pro): 35 (proti): 28 (zdrželo se hlasování) schválili směrnici v znění, na kterém se předem neformálně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU.

Nová právní úprava zakazuje od roku 2021 prodej následujících produktů:

  • jednorázové plastové příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky),
  • jednorázové plastové talíře,
  • plastová brčka,
  • plastové vatové tyčinky,
  • plastové tyčky k balónkům,
  • produkty z oxo-rozložitelných plastů, jednorázové plastové nádoby na potraviny (např. obaly rychlého občerstvení) a nádoby na potraviny a nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu.

Nový recyklační cíl a větší odpovědnost výrobců

Nová legislativa stanovuje členským státům do roku 2029 cíl sběru plastových lahví na 90 %. Do roku 2025 by měl podíl recyklovaného obsahu v plastových lahvích dosáhnout 25 %, do roku 2030 by se měl zvýšit na 30 %.

Schválený text také upravuje zásadu „znečišťovatel platí" zavedením systému rozšířené odpovědnosti výrobce, která by se měla týkat například tabákových společností či producentů rybolovných nástrojů a zařízení obsahujících plasty.

Směrnice také zavádí povinné informování o negativních vlivech pouličního odhazování cigaretových nedopalků s plastovými filtry, plastových kelímků či vlhčených ubrousků na životní prostředí. Upozornění by se mělo nacházet na obalech těchto výrobků.

Prohlášení zpravodajky

„Tato legislativa sníží náklady spojené s poškozováním životního prostředí o 22 miliard eur, což je odhad nákladů plastového znečištění v Evropě do roku 2030. Evropa nyní získala legislativní model, za který se může zasazovat na mezinárodní scéně, protože znečištění moří plasty má globální charakter,“ uvedla zpravodajka Frédérique Riesová (ALDE, BE).

Souvislosti

Plasty tvoří podle údajů Evropské komise více než 80 % mořského odpadu. Výrobky, na které se vztahuje návrh směrnice, se na mořském odpadu podílejí až sedmdesáti procenty. V důsledku pomalého rozkladu se plasty shromažďují v mořích, oceánech a na plážích na celém světě. Zbytky plastů se nacházejí v tělech želv, tuleňů, velryb a ptáků, ryb a měkkýšů, ale i dalších mořských živočichů, jejichž prostřednictvím se dostávají i do lidmi konzumované stravy.


Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Typ dokumentu: Směrnice