Sdílet tuto stránku: 

  • snížení emisí nových osobních aut o 37,5 % a dodávek o 31 % do roku 2030 
  • opatření ke zmírnění sociálních dopadů dekarbonizace 
  • krok směrem k posuzování emisí během celého životního cyklu vozidel 
Silniční doprava je zodpovědná za 20 % celkových emisí skleníkových plynů v EU ©AP Images/European Union-EP  

Poslanci ve středu schválili návrh na snížení emisí CO2 z nových automobilů do roku 2030. Nová legislativa je výsledkem dohody vyjednavačů EP a Rady (ministrů) EU.

Poslanci a zástupci ministrů členských států se dohodli na snížení emisí z nových osobních automobilů do roku 2030 o 37,5 %. Evropská komise původně navrhovala cíl snížení emisí na úrovni 30 %. Emise oxidu uhličitého lehkých užitkových vozidel by do roku 2030 měly klesnout o 31 %.

„Parlament tvrdě bojoval za ochranu environmentální integrity návrhu a za skutečné přínosy v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele a inovací pro evropské občany. Tuto legislativu se nám podařilo prosadit navzdory silnému odporu automobilového průmyslu a některých členských států, které odmítají uznat příležitosti vyplývající z ambicióznějších cílů,“ uvedla zpravodajka Miriam Dalliová (S&D, MT).

Poslanci schválili nařízení poměrem hlasů 521 (pro): 63 (proti): 34 (zdrželo se hlasování).

Sociální dopady dekarbonizace

Výrobcům automobilů, jejichž průměrné emise překročí stanovené limity, bude vyměřený takzvaný poplatek za překročení emisí. Evropská komise do roku 2023 zhodnotí, zda by tyto poplatky měly být využity ke spravedlivému financování přechodu k mobilitě s nulovými emisemi a na podporu rozvoje dovedností pracovníků automobilového průmyslu.

Analýza emisí během celého životního cyklu vozidel

Nařízení požaduje, aby se emise automobilů posuzovaly během jejich celého životního cyklu a na úrovni EU. Komise by na základě schváleného textu měla do roku 2023 posoudit reálnost vypracování společné metodiky hodnocení a jednotného vykazování údajů a případně předložit v této věci legislativní návrh.

Souvislosti

Doprava je jediným odvětvím v EU, které od roku 1990 nezaznamenalo žádný výraznější pokles emisí skleníkových plynů. Podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí se ze všech druhů dopravy podílí na produkci skleníkových plynů v největší míře silniční doprava (72,9 % v roce 2016), která je zároveň zodpovědná za 20 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.


Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Typ dokumentu: Nařízení