Sdílet tuto stránku: 

Nová pravidla by měla pomoci rodinám a podpořit rovnost pohlaví - ©AP Images/European Union-EP  
  • deset dní placené otcovské dovolené alespoň na úrovni nemocenské  
  • dva měsíce placené rodičovské dovolené nepřenosné na druhého rodiče  
  • pět dní pečovatelské dovolené ročně 
  • flexibilní organizace práce včetně práce na dálku  

Parlament ve čtvrtek schválil konečné znění směrnice, která mimo jiné zavádí minimální délku otcovské a nepřenosné rodičovské dovolené v celé Unii.

Směrnice, na jejíž znění se už poslanci neformálně dohodli s ministry členských států a kterou plénum schválilo poměrem hlasů 490 (pro): 82 (proti): 48 (zdrželo se hlasování), definuje minimální požadavky závazné pro všechny země EU. Nová právní úprava, která reaguje na společenské změny a poptávku, by měla umožnit otcům zapojit se intenzivněji do rodinného života a matkám dřívější návrat do práce. Směrnice by také měla přispět k podpoře rovnosti žen a mužů.

Otcovská, rodičovská a pečovatelská dovolená

Nová legislativa ukládá členským státům přijmout právní předpisy, jejichž součástí by měla být minimálně tato, členskými státy však rozšiřitelná, práva:


  • Právo na minimálně deset pracovních dnů otcovské dovolené v období po narození dítěte, která by měla být placená minimálně na úrovni nemocenské, pro otce nebo - pokud to vnitrostátní legislativa dané země umožňuje - rovnocenné druhé rodiče.

  • Právo na dva měsíce nepřenosné placené rodičovské dovolené, které by mělo rodinám vytvořit vhodné podmínky pro vyváženější rozdělení péče o dítě.

  • Právo na přiměřenou výši příspěvku během minimální nepřenosné doby rodičovské dovolené, která by měla brát v úvahu ztrátu příjmu domácnosti a umožnit jejímu lépe placenému členu, kterým je často muž, její reálné využití.

  • Právo na pět dní pečovatelské dovolené ročně pro zaměstnance poskytující osobní péči rodinnému příslušníku nebo osobě žijící ve společné domácnosti, která ji potřebuje z vážného zdravotního nebo s věkem souvisejícího důvodu.

Členské státy, které již zaručují platbu nebo příspěvek ve výši nejméně 65 % čisté mzdy pracovníka, po dobu nejméně 6 měsíců rodičovské dovolené pro každého z rodičů, mohou systém zachovat v nezměněné podobě.

Flexibilní organizace práce

Pracující rodiče a pečovatelé by měli mít právo požádat zaměstnavatele o úpravu rozvržení svého pracovního času, včetně, pokud je to možné, využívání práce na dálku či pružné pracovní doby. Zaměstnavatelé by při posuzování žádostí o uzpůsobené uspořádání pracovní doby měli podle poslanců zohledňovat kromě vlastních zdrojů a provozních kapacit i potřeby rodičů dětí se zdravotním postižením nebo dlouhodobou nemocí či potřeby osamělých rodičů.

Prohlášení zpravodaje

„Tato směrnice investuje do větší rovnosti žen a mužů a lepšího rozdělení odpovědnosti. Ženy trpí nedostatkem rovnosti, která vede k rozdílům v platech a důchodech. Nyní budou mít podporu pro vstup na trh práce a dosažení svého plného potenciálu a otcové budou hrát větší roli při výchově svých dětí. Tato směrnice přináší výhody i členům rodiny, kteří se starají o starší generaci. Je dobrá pro muže, ženy, rodiny a ekonomiku,‟ uvedl zpravodaj David Casa (EPP, MT).

Další postup

Schválená směrnice vstoupí v platnost dvacet dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít následně tři roky na transpozici jejích ustanovení do svých vnitrostátních předpisů.

Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Typ dokumentu: Směrnice