Parlament rozšířil povinnou výbavu automobilů o moderní bezpečnostní technologie 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • pokročilé bezpečnostní prvky v osobních, užitkových, nákladních vozech a autobusech 
  • větší ochrana chodců a cyklistů 
  • přibližně 25.100 osob zemřelo v roce 2018 na následky dopravních nehod na silnicích 
Téměř polovinu obětí dopravních nehod tvoří zranitelní účastníci silničního provozu - například chodci a cyklisté. ©AP Images/European Union  

Nové bezpečnostní prvky automobilů, jako inteligentní systém pro regulaci rychlosti či vyspělý systém nouzového brzdění, budou od května 2022 součástí všech nových vozidel.

 Vyplývá to z textu nařízení, které v úterý poměrem hlasů 578 (pro): 30 (proti): 25 (zdrželo se hlasování) schválil Evropský parlament.

"Tato legislativa vytváří do budoucna podmínky k záchraně tisíců životů. Vždy jsme se zaměřovali na bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména těch zranitelných. Další povinná výbava osobních a nákladních automobilů a autobusů pomůže chránit lidské životy," uvedla zpravodajka Róża Thunová (EPP, PL), pod jejímž vedením se parlamentní vyjednávací tým dne 26. března dohodl na konečném znění nových pravidel se zástupci ministrů členských států.

Lepší výbava vozidel, méně nehod

Mezi bezpečnostní prvky, které by měly být součástí povinné výbavy všech nových vozidel, patří inteligentní systém pro regulaci rychlosti (ISA), usnadnění montáže alkoholového imobilizéru, systém varování řidiče před ospalostí a ztrátou pozornosti, pokročilý systém upozorňování na rozptýlenost řidiče, signál nouzového brzdění, detekce zpětného chodu a zařízení pro záznam údajů o událostech (černá skříňka).

Systém inteligentní regulace rychlosti (ISA) by podle poslanců mohl snížit počet smrtelných nehod na silnicích až o 20 %. "Systém ISA na základě [údajů z elektronických] map a sledování dopravních značek upozorní řidiče na každé překročení povolené rychlosti. Nezavádíme omezovač rychlosti, ale inteligentní systém, díky kterému budou řidiči vědět, když překročí povolenou rychlost. Zvýší to bezpečnost nás všech a řidičům to pomůže vyhnout se pokutám, "uvedla zpravodajka Róża Thunová.

Osobní a lehká užitková vozidla budou muset být vybaveny i systémem nouzového brzdění, který byl dosud součástí povinné výbavy pouze u nákladních automobilů a autobusů. Povinný bude i nouzový systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu.

Většina těchto asistenčních systémů bude povinná pro nové modely automobilů od května 2022 a pro stávající modely od května 2024.

Bezpečnější kamiony a autobusy pro chodce a cyklisty

Nákladní automobily a autobusy budou muset být navrhovány tak, aby zlepšily přímý výhled řidiče, a tedy i viditelnost zranitelných účastníků silničního provozu - zejména chodců a cyklistů. Design těchto vozidel by měl v budoucnu v co největší míře odstranit mrtvé úhly před řidičem a po jeho stranách.

Požadavek lepšího přímého výhledu řidičů by se měl vztahovat na nové modely automobilů od listopadu 2025, stávajících modelů by se měl týkat od listopadu 2028.

Lepší nárazové zkoušky, čelní skla a pneumatiky

Nařízení, ve snaze zvýšit ochranu chodců a cyklistů, také upravuje požadavky pasivní bezpečnosti týkající se například předních a bočních nárazových zkoušek či čelních skel. Zpřísní se i schvalování typu pneumatik, v jehož rámci by se měla pneumatika testovat i v opotřebovaném stavu.

Další postup a souvislosti

Parlamentem schválené nařízení bude nyní postoupeno ministrům členských států v Radě EU. Pokud ho schválí v nezměněné podobě, nařízení vstoupí v platnost.

Dopravní nehody na silnicích EU si podle předběžných údajů Evropské komise vyžádaly v roce 2018 přibližně 25.100 životů a 135.000 vážných zranění.