Sdílet tuto stránku: 

  • zpřehlednění rozhodování o pořadí zobrazovaných online nabídek 
  • rozšíření definice klamavých praktik o neopodstatněnou dvojí kvalitu výrobků 
  • pokuty až ve výši čtyř procent ročního obratu obchodníka 

Parlament ve středu schválil nová pravidla ochrany spotřebitelů, které se zabývají zpřehledněním rozhodování o pořadí zobrazovaných nabídek na on-line trzích a dvojí kvalitou výrobků.

Nová směrnice, na jejímž znění se vyjednávači EP a Rady (ministrů) EU již neformálně dohodli, se zaměřuje na přizpůsobení unijních pravidel ochrany spotřebitelů v kontextu neustálého rozvoje digitálních nástrojů. Spotřebitelům by měla přinést informace o způsobu sestavování pořadí on-line nabídek a umožnit jim rozpoznat, kdy jde o takzvané placené umístění, při kterém třetí strany platí za lepší viditelnost své nabídky. Zpřehlednit by se mělo i využívání on-line recenzí a personalizované určování cen.

On-line trhy a srovnávací služby, například Amazon, eBay, Airbnb či Skyscanner, by měly v budoucnu zveřejnit hlavní parametry, které určují pořadí nabídek, v jakém se spotřebiteli zobrazí při vyhledávání. Spotřebitelé by také měli být jasně informováni, zda nakupují výrobky nebo služby přímo na on-line tržišti, od obchodníka nebo od soukromé osoby, aby věděli, jakým způsobem jsou chráněni v případě problému, například při reklamaci, a zda bylo při nákupu použité personalizované určování ceny.

Dvojí kvalita produktů

Směrnice se věnuje i problematice dvojí kvality produktů, tedy zda jsou výrobky odlišného složení či s různými charakteristikami nabízeny pod stejnou značkou.

Schválený text rozšiřuje aktuální definici klamavých obchodních praktik, za které by se v budoucnu mohlo považovat i to, pokud společnost nabízí zboží v jednom členském státě jako zboží totožné se zbožím uváděným na trh v jiných členských státech, ačkoliv takové zboží má podstatně odlišné složení nebo znaky. Zakázat takovou praktiku však bude možné pouze za předpokladu, že odlišné složení nebude mít odůvodněné a objektivní faktory.

Mezi tyto faktory by měly kromě jiného patřit dostupnost nebo sezónnost surovin, zlepšení přístupu ke zdravým a výživným potravinám či právo obchodníka nabízet na různých geografických trzích zboží stejné značky v obalech různé hmotnosti či objemu.

Předložený text zároveň žádá Evropskou komisi, aby do dvou let po účinnosti směrnice důkladně posoudila nově vzniklou situaci a v případě potřeby navrhla zařazení dvojí kvality produktů přímo mezi nekalé obchodní praktiky.

Sankce za porušení pravidel

Nejvyšší možná sankce za rozsáhlé porušování právních předpisů, které poškozuje spotřebitele v několika členských státech, by na základě nových pravidel měla být alespoň na úrovni čtyř procent ročního obratu obchodníka v předchozím roce. Pokud nejsou informace o obratu k dispozici, maximální pokuta by mohla dosáhnout dva miliony eur.

Prohlášení zpravodaje

„Tento balíček posiluje práva spotřebitelů a přizpůsobuje je internetovému věku, přináší novou ochranu a dává spotřebitelům možnost získat informace kdykoliv nakupují. Spotřebitelé již nemohou být klamáni produkty vyrobenými na základě odlišných standardů, ale nabízených jako identické v různých členských státech. Tato dohoda je počátkem cesty. Poprvé přicházíme s řešením dvojí kvality produktů a Komise musí v následujících letech seriózně zhodnotit dosažený pokrok. Jde o konkrétní kroky,‟ uvedl zpravodaj Daniel Dalton (ECR, UK).

Další postup

Směrnice, kterou poslanci schválili poměrem hlasů 474 (pro): 163 (proti): 14 (zdrželo se hlasování), bude nyní předložena Radě (ministrů) EU. V případě, že ji schválí v nezměněném znění, nová pravidla vstoupí v platnost. Členské státy budou mít následně 24 měsíců na transpozici jejich ustanovení do svých vnitrostátních právních předpisů.

Parlamentem schválená směrnice, která je součástí balíčku s názvem Nová politika pro spotřebitele, novelizuje aktuální směrnice o nekalých obchodních praktikách, o právech spotřebitelů, o nepřiměřených smluvních podmínkách a o označování cen výrobků.