Vstup do EP během evropských voleb: Spuštění online akreditace pro novináře 

Tisková zpráva 
Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Novináři mohou od dnešního dne žádat o speciální akreditaci, která jim zaručí sledování evropských voleb přímo z budovy Evropského parlamentu

Novináři, kteří mají zájem o vstup do prostor Evropského parlamentu v průběhu evropských voleb, musí požádat o zvláštní akreditaci prostřednictvím online formuláře. Speciální akreditace bude nezbytná nejen během volební noci dne 26. května, ale i ve dnech 23. ‑ 27. května.

Speciální akreditace se týká všech novinářů, včetně korespondentů, kteří jsou držiteli interinstitucionálních průkazů. O speciální akreditaci musí zájemci požádat online ve dnech 3. ‑ 13. května vyplněním formuláře, kde je mimo jiné potřeba uvést číslo a datum platnosti identifikačního dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu), a přiložením následujících náležitostí:

  • fotografie ve formátu určeném pro průkaz totožnosti EU, tj. obraz tváře s poměrem stran 3:4 ve formátu jpeg a velikosti +/- 100 KB;
  • kopie novinářského průkazu nebo dopis šéfredaktora popisující úlohu novináře v EP.

Akreditace si mohou novináři vyzvednout od 20. května v Akreditační kanceláři pro novináře v Bruselu (budova Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz, vstup pro novináře a návštěvníky, místnost PHS -1C029). Doporučujeme vyzvednout si průkaz co nejdříve, aby se předešlo případným frontám v neděli 26. května.

Otevírací hodiny Akreditační kanceláře pro novináře:

  • pondělí, 20. května - pátek, 24. května: 08.00 - 18.00 hod.
  • sobota, 25. května: 10.00 - 18.00 hod.
  • neděle, 26. května: 10.00 - 23.00 hod.

Online akreditace

Žádosti o speciální akreditaci musí být zaslány prostřednictvím registrační webové stránky jako žádost o krátkodobou akreditaci. Je třeba uvést konkrétní dny, ve kterých budou chtít novináři zajistit vstup do budovy Parlamentu v Bruselu. Webové stránky jsou k dispozici ve třech jazycích: angličtině, francouzštině a němčině.

Novinář zaregistrovaný v tomto systému již v budoucnu nebude muset znovu zadávat všechny své údaje v případě žádosti o novou akreditaci. Systém novinářům umožní rychlou aktualizaci svých údajů a načtení potřebných dokumentů, případně aktuální fotografie. V případě zájmu mohou novináři svůj účet zrušit.

Registrační webová stránka zatím umožňuje podávat žádosti o speciální volební akreditaci a žádosti o běžnou krátkodobou akreditaci.

Evropský parlament uděluje mediální akreditaci novinářům, členům televizních štábů a fotografům, kteří splňují podmínky stanovené v pravidlech EP pro akreditaci médií.

Parkování


  • Novinářům bude vyhrazen omezený počet parkovacích míst podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. O parkovací místo je možné si požádat přímo v online akreditačním formuláři - v části poznámky (comment), kde je nezbytné uvést také státní poznávací značku vozidla. Na parkoviště se dostanete z Rue Belliard.