Jaké jsou podmínky pro vytvoření politické skupiny v EP? 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Po volbách utvářejí poslanci politické skupiny známé také jako frakce. V těchto skupinách se sdružují poslanci EP z různých členských států na základě jejich politické příslušnosti. Skupiny se mohou vytvářet i později během mandátu Parlamentu. V současnosti je v Evropském parlamentu osm politických skupin.


Aby politická skupina získala formální statut, musí ji tvořit nejméně 25 poslanců EP, kteří jsou zvoleni v nejméně jedné čtvrtině členských států (tj. alespoň v sedmi). Poslanci EP mohou být členem pouze jedné politické skupiny.


Vytvoření politické skupiny se oznamuje předsedovi Parlamentu formou prohlášení, v němž je uveden název skupiny, jména jejich členů a složení předsednictva.


Parlament obvykle neposuzuje politickou příslušnost členů skupin. Poslanci EP utvořením skupiny automaticky potvrzují svou politickou příslušnost. Pouze v případě, že dotčení poslanci sami popírají svou politickou příslušnost, musí Parlament přehodnotit, zda byla skupina skutečně vytvořena v souladu s jednacím řádem.


.