Sdílet tuto stránku: 

Poslanci ve středu odpoledne schválili počty členů jednotlivých výborů a podvýborů. Členství poslanců ve výborech potvrdily ve středu večer politické skupiny.


Na základě rozhodnutí pléna bude v první polovině devátého funkčního období Evropského parlamentu fungovat ve sněmovně dvacet výborů a dva podvýbory. Jejich názvy a počty členů naleznete v tabulce níže:


Zkratka

Název (pod)výboru

Počet členů

AFET

Zahraniční věci

71

AGRI

Zemědělství a rozvoj venkova

48

BUDG

Rozpočet

41

CULT

Kultura a vzdělávání

31

DEVE

Rozvoj

26

ECON

Hospodářství a měna

60

EMPL

Zaměstnanost a sociální věci

55

ENVI

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

76

IMCO

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

45

INTA

Mezinárodní obchod

41

ITRE

Průmysl, výzkum a energetika

72

JURI

Právní záležitosti

25

LIBE

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

68

REGI

Regionální rozvoj

43

TRAN

Doprava a cestovní ruch

49

AFCO

Ústavní záležitosti

28

PECH

Rybolov

28

PETI

Petice

35

FEMM

Práva žen a rovnost pohlaví

35

CONT

Rozpočtová kontrola

30

DROI

Lidská práva (podvýbor)

30

SEDE

Bezpečnost a obrana (podvýbor)

30


Složení výborů: pravidla

Zařazení poslanců do výborů by mělo v co největší míře odrážet složení samotného Evropského parlamentu. Proporcionalita rozdělení křesel v kterémkoliv výboru mezi jednotlivé politické skupiny se nesmí odchýlit od nejbližšího celého čísla (článek 209 v dodatku k jednacímu řádu EP). Pokud nedojde k dohodě politických skupin na proporcionálním rozdělení křesel v některém z výborů, rozhodnutí přijme Konference předsedů - tedy předseda EP a lídři politických skupin (článek 209 jednacího řádu EP).

Zařazení poslanců do výborů je interním rozhodnutím poslaneckých klubů (politických skupin) a nezařazených poslanců. Výměna míst ve výborech mezi jednotlivými poslaneckými kluby není možná.

Zařazení českých poslanců do výborů

Několik hodin po hlasování o počtu členů ve výborech politické skupiny informovaly o zařazení poslanců do jednotlivých výborů. Seznam členů všech výborů a podvýborů je k dispozici zde. Předsedové výborů a podvýborů budou zvoleni na jejich ustavujících schůzích.

Politické skupiny vypracují seznam náhradníků v jednotlivých výborech a podvýborech.

Čeští poslanci budou řádnými členy následujících výborů:


Poslankyně /poslanec

Politická skupina

Členství ve výborech

Blaško Hynek

ID

IMCO, SEDE

Charanzová Dita

RE

IMCO

David Ivan

ID

AGRI

Dlabajová Martina

RE

CONT, ITRE

Gregorová Markéta

Greens/EFA

INTA

Hlaváček Martin

RE

AGRI

Knotek Ondřej

RE

REGI

Kolaja Marcel

Greens/EFA

IMCO

Konečná Kateřina

GUE/NGL

IMCO, TRAN

Kovařík Ondřej

RE

ECON

Maxová Radka

RE

EMPL

Niedermayer Luděk

EPP

ECON

Peksa Mikuláš

Greens/EFA

ITRE

Polčák Stanislav

EPP

ENVI

Pospíšil Jiří

EPP

JURI

Šojdrová Michaela

EPP

CULT

Tošenovský Evžen

ECR

ITRE

Vondra Alexander

ECR

ENVI

Vrecionová Veronika

ECR

AGRI

Zahradil Jan

ECR

INTA

Zdechovský Tomáš

EPP

CONT, EMPL