Pozdní schválení dlouhodobého rozpočtu EU poškodí občany a podniky, varují poslanci  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • členské státy by se měly narychlo dohodnout na vyjednávací pozici k dlouhodobému rozpočtu EU 
  • Evropský parlament je na vyjednávání připravený od listopadu 2018 
  • poslanci požadují opatření, která by měla občanům a podnikům zajistit zmírnění dopadů případného pozdního přijetí rozpočtu 

Evropský parlament na čtvrtečním zasedání varoval před jasným rizikem, že dohody s Radou na dlouhodobém rozpočtu EU pro období 2021-2027 nebude dosaženo včas.

Poslanci v nelegislativním usnesení, které plénum schválilo poměrem hlasů 426 (pro): 163 (proti): 67 (se zdrželo hlasování), mimo jiné:  • upravili mandát EP pro jednání s Radou ve snaze posílit opatření na ochranu klimatu, přičemž zdůraznili „naléhavou potřebu zásadního posunu v politickém a finančním úsilí“ se záměrem dosáhnout cílů Pařížské dohody;

  • požádali exekutivu EU, aby kvantifikovala dopad červencových politických slibů zvolené předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na dlouhodobý rozpočet EU;

  • vyzvali Komisi, aby vypracovala plán pro případ pozdního schválení Víceletého finančního rámce EU, který by měl definovat, do jaké míry existuje riziko, že složitá jednání s členskými státy nebudou ukončena v roce 2020, což by mohlo vést v roce 2021 k přerušení financování programů

Zástupci členských států v Radě EU se dosud na vlastní vyjednávací pozici k dlouhodobému rozpočtu EU nedohodli.

Souvislosti

Evropská komise předložila legislativní návrhy týkající se rozpočtu EU na období 2021-2027 v květnu 2018. Evropský parlament schválil svoji vyjednávací pozici v listopadu 2018. Poslanci tedy na jednání o konečné podobě budoucího dlouhodobého rozpočtu EU čekají téměř rok.

Dlouhodobý rozpočet EU, známý též jako Víceletý finanční rámec (VFR), pokrývá většinou období sedmi let. VFR stanovuje maximální úroveň výdajů, takzvané rozpočtové stropy, pro jednotlivé kategorie výdajů, takzvané okruhy. V současnosti platný dlouhodobý rozpočet EU na období 2014-2020 byl schválen 2. prosince 2013.

Přibližně 93 % prostředků VFR směřuje zpět do členských států EU, regionů a obcí, k občanům, výzkumným pracovníkům, studentům, nevládním organizacím či podnikům.

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení