Evropský parlament vyhlásil v Unii klimatickou nouzi 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • všechny budoucí návrhy Evropské komise by měly být v souladu s cílem 1,5 °C 
  • EU by měla snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990 
  • Unie by měla dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 
  • výzva ke snížení celosvětových emisí z námořní dopravy a letectví 
Parlament vyhlásil klimatickou nouzi a žádá okamžité a ambiciózní opatření na zmírnění dopadů klimatických změn. ©123RF/EU-EP  

Evropská unie by se na prosincové konferenci COP25 v Madridu měla podle poslanců zavázat k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Evropský parlament ve čtvrtek poměrem hlasů 429 (pro): 225 (proti): 19 (zdrželo se hlasování) vyhlásil v Evropské unii klimatickou a environmentální nouzi. Poslanci od Evropské komise požadují, aby byly všechny její budoucí legislativní a rozpočtové návrhy sladěny s cílem udržet globální oteplení pod limitem 1,5 °C.


Parlament následně v samostatném usnesení schváleném poměrem hlasů 430 (pro): 190 (proti): 34 (zdrželo se hlasování) vyzval k předložení strategie, na jejímž základě by EU nejpozději do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality.


Usnesení, které vytyčuje požadavky EP před prosincovou konferencí COP25 v Madridu, vyzývá zvolenou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby do Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) zahrnula i cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů oproti úrovním z roku 1990 o 55 %.


Stanovení globálních emisních cílů pro letectví a námořní dopravu


Současné cíle a opatření na snížení emisí v mezinárodní letecké a námořní dopravě podle poslanců nestačí k dosažení potřebných výsledků. Parlament proto vyzval všechny země, aby do svých vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC) zahrnuly i emise vyprodukované těmito odvětvími. Poslanci též vyzvali Komisi k předložení legislativního návrhu, který by začlenil odvětví námořní dopravy do systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).


Více financí na boj proti klimatickým změnám


Usnesení vyzývá členské státy, aby alespoň zdvojnásobily své příspěvky do mezinárodního Zeleného klimatického fondu. Schválený text též požaduje plné sladění rozpočtu EU s jejími mezinárodními závazky v oblasti udržitelného rozvoje a vyjadřuje znepokojení nad tím, že skutečné závazky rozvinutých zemí ještě nedosáhly společného cíle 100 miliard USD ročně.


Parlament zároveň vyzval členské státy, aby do roku 2020 postupně ukončily všechny přímé a nepřímé dotace fosilních paliv.


Prohlášení předsedy Výboru EP pro životní prostředí


„Evropský parlament právě přijal ambiciózní stanovisko před blížící se konferencí COP25 v Madridu. Vzhledem ke klimatické a environmentální nouzi je nezbytné, aby se emise skleníkových plynů snížily do roku 2030 o 55 %. Jde zároveň o jasný a aktuální vzkaz pro Komisi pár týdnů předtím, než zveřejní své sdělení o Zelené dohodě pro Evropu,“ uvedl předseda Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pascal Canfin (RE, FR).


Souvislosti


Klimatickou nouzi již vyhlásila řada zemí a místních samospráv z různých částí světa.


Evropská komise již v listopadu 2018 předložila návrh na dosažení klimatické neutrality v EU do roku 2050. Evropská rada ho však kvůli odporu Česka, Maďarska a Polska dosud neschválila.


Poslanci Evropského parlamentu se zúčastní 25. konference smluvních stran (COP25) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se uskuteční ve dnech 2. - 13. prosince v Madridu. Zahajovací ceremoniál proběhne za přítomnosti předsedy EP Davida Sassoliho. Parlamentní delegace pod vedením poslance Basa Eickhouta (Zelení / EFA, NL) se zapojí do jednání od 9. prosince.


Typ dokumentů: Nelegislativní usnesení (2x)