Klima, zaměstnanost, mladí lidé: Poslanci schválili rozpočet EU na rok 2020 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • navýšení prostředků na opatření v oblasti klimatu o více než 500 milionů eur 
  • více peněz na program Erasmus+ a na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí 
  • poslední roční rozpočet současného Víceletého finančního rámce 2014-2020 

Evropský parlament ve středu schválil rozpočet EU na rok 2020, který poskytne více financí na klimatická opatření, podporu výzkumu, infrastruktury a mladých lidí.

Poslancům se v rámci jednání s vyjednavači Rady (ministrů) EU podařilo v porovnání s návrhem Evropské komise prosadit navýšení prostředků na parlamentní priority o 850 milionů eur. Více než 500 milionů eur z této sumy půjde na opatření v oblasti klimatu.


Evropská unie vynaloží následující rok na podporu výzkumu o 302 milionů eur více prostředků, než navrhovala Evropská komise. Investice do síťové infrastruktury v rámci Nástroje na propojování Evropy budou v porovnání s návrhem EK navýšeny o 133 milionů eur.


Program Erasmus+ si v porovnání s návrhem exekutivy polepší o 50 milionů eur a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) o 28,3 milionů eur. Poslanci a ministři se však shodli, že v případě potřeby navýší prostředky pro YEI o dalších 50 milionů eur.


Celkový objem závazků a prostředků na platby


Dojednaný rozpočet počítá s celkovými závazky na úrovni 168,7 miliardy eur, což představuje v porovnání s rokem 2019 nárůst o 1,5 %. Jde o sumu, ke které se EU zaváže na příští rok, nicméně realizace samotných investic může probíhat i v dalších letech, přičemž financování mnohých projektů a programů je víceleté.


Rozpočet počítá s prostředky na platby ve výši 153.6 miliard eur, což je v porovnání s rokem 2019 o 3,4 % více. Jde o platby, které budou realizovány pouze v roce 2020. Týkají se projektů a programů, které začaly dříve a jejich financování bude probíhat i příští rok, stejně jako u těch, které se spustí a budou financovány až příští rok.


Podrobnější informace o schváleném rozpočtu EU na rok 2020 jsou k dispozici zde. Reakce představitelů jednotlivých institucí na dosažení dohody o rozpočtu z 18. listopadu naleznete v tiskových zprávách Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU.


Prohlášení hlavních vyjednávačů EP


Předseda Výboru EP pro rozpočet Johan Van Overtveldt (ECR, BE) uvedl: „Toto je silný, zodpovědný a na budoucnost zaměřený rozpočet. Musíme mít odvahu pokračovat tímto směrem i v budoucnosti. Musíme si zvolit dlouhodobý rozpočet na období 2021-2027, který explicitně, jasně a odvážně zohlední potřeby našich občanů. Rozpočet, který se zaměří na inovace, konkurenceschopnost, klima, infrastrukturu, bezpečnost a řízení migrace - tedy oblast, ve které Evropa může v porovnání s opatřeními na národní úrovni jednoznačně nabídnout přidanou hodnotu.‟


Zpravodajka pro rozpočet EU na rok 2020 (oddíl Komise) Monika Hohlmeierová (EPP, DE) uvedla: „Více [prostředků na opatření] v oblasti změny klimatu, zejména v oblasti výzkumu a inovací, na mladé lidi a na digitalizaci, a to o 850 milionů eur. Podařilo se nám toho dosáhnout hodně v oblasti tvorby pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie. Prosadili jsme zvýšení rozpočtu na ochranu klimatu o 504 milionů eur a zajistili navázání více než 21 % výdajů na další rok na klimatická opatření. Jasně jsme tedy překonali cíl EU o 20 %.‟


Zpravodajka pro rozpočet EU na rok 2020 (další oddíly) Eider Gardiazabalová Rubialová (S&D, ES) uvedla: „Pro Evropskou unii jde o velmi pozitivní dohodu. Jsme však stále daleko od rozpočtu na úrovni 1,3 % HNP, který požadujeme v případě víceletého finančního rámce na období 2021-2027, daleko od ambiciózního rozpočtu, který by mohl být zlomem v boji proti změnám klimatu a nerovnostem.‟


Souvislosti


Poslanci schválili konečnou verzi rozpočtu EU na rok 2020 poměrem hlasů 543 (pro): 136 (proti): 23 (zdrželo se hlasování). Stalo se tak dva dny po schválení rozpočtu na příští rok Radou (ministrů) EU.


Evropský parlament a Rada (ministrů) EU měly od 18. listopadu, kdy došlo k dosažení dohody o rozpočtu Unie na příští rok, čtrnáct dní na schválení vyjednaného textu. Rozpočet ihned po plenárním zasedání podepsal předseda EP David Sassoli.


Postup: rozpočtový postup