Podle občanů EU by změna klimatu měla být hlavní prioritou Evropského parlamentu 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Eurobarometer 2019 on Climate change  
  • občané EU podle průzkumu Eurobarometr poprvé označili změnu klimatu jako hlavní prioritu EP 
  • šest z deseti Evropanů si myslí, že mládeží vedené protesty mají přímý dopad na politiku 
  • předseda EP David Sassoli se zúčastní konference OSN COP25 

Boj proti změně klimatu by měl být hlavní prioritou Parlamentu, uvádí nový Eurobarometr a zdůrazňuje, že klimatické protesty vedené mládeží mají velký vliv.

„Boj proti změně klimatu a ochrana životního prostředí, oceánů a biologické rozmanitosti“ by měly být hlavní prioritou Evropského parlamentu, uvedli občané EU v novém průzkumu Eurobarometr, který byl zadán Evropským parlamentem a uskutečnil se v říjnu 2019. Změna klimatu byla jedním z hlavních důvodů k účasti v evropských volbách letos v květnu, zejména pro mladé Evropany. Nyní občané EU poprvé uvádějí změnu klimatu i na předních příčkách seznamu priorit Eurobarometru.

Celkem 32 % Evropanů poukazuje na boj proti změně klimatu a ochranu životního prostředí jako na nejdůležitější otázku, které se mají poslanci Evropského parlamentu věnovat. Jedná se o nejvíce zmiňované téma v 11 členských státech, zejména ve Švédsku (62 %), Dánsku (50 %) a Nizozemsku (46 %). V České republice uvedlo boj proti změně klimatu jako jednu z priorit 23 % účastníků průzkumu.

Respondenti byli rovněž dotazováni, které environmentální obavy považují za nejnaléhavější. Nadpoloviční většina Evropanů (52 %) se domnívá, že jde o změnu klimatu, po níž následuje znečištění ovzduší (35 %), znečištění moří (31 %), odlesňování a rostoucí množství odpadu (oba 28 %). Češi mají největší obavu z rostoucího množství odpadu (39 %), nedostatku pitné vody (34 %), znečištění ovzduší (32 %) a častého sucha nebo záplav (30 %).

Předseda parlamentu David Maria Sassoli (S&D, IT), který se v pondělí v Madridu zúčastní zahájení konference OSN o změně klimatu COP25, uvedl: „Tento průzkum zcela jasně ukazuje, že Evropané od EU očekávají opatření v boji proti změně klimatu. Evropský parlament včera ve Štrasburku schválil usnesení o vyhlášení stavu klimatické a environmentální nouze v Evropě i ve světě. Nasloucháme našim občanům a zdůrazňujeme nutnost přikročit od slov k činům.“

Mládeží vedené protesty mají vliv

Během posledního roku mobilizovaly protesty vedené mládeží miliony lidí v EU i po celém světě.

Nový průzkum Eurobarometr ukazuje, že takřka šest z deseti Evropanů věří nebo je dokonce přesvědčeno, že mládeží vedené protesty ohledně klimatu mají přímý dopad na politiku na vnitrostátní i evropské úrovni.

O tom, že protesty povedou k přijetí politických opatření na úrovni EU jsou nejvíce přesvědčeni Irové (74 %), Švédové (71 %) a Kypřané (70 %), na rozdíl od pesimističtějších Čechů (42 %) a občanů Spojeného království (47 %).

Souvislosti

Eurobarometr monitoruje vnímání a očekávání evropských občanů ve vztahu k EU od roku 1973. Výzkum zrealizovala společnost Kantar ve všech 28 členských státech EU. Dotazování proběhlo ve dnech 8. až 22. října 2019 formou osobních rozhovorů na vzorku 27,607 reprezentativních respondentů starších 15 let. Výsledky a úplná zpráva budou zveřejněny 10. prosince 2019.