Konference o budoucnosti Evropy - v hlavní roli občané EU 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • tematické agory občanů různého věku a zázemí z celé EU 
  • transparentní, inkluzivní, participativní a vyvážená reforma EU zdola 
  • možná změna smluv a trvalý mechanismus zapojení občanů do debat o EU 
Setkání občanů a mladých lidí by podle poslanců měla udávat tón diskuzím o reformě EU  

Setkání s občany a mladými lidmi by měla udávat tón diskuzím o reformě EU, uvádí se v usnesení, ve kterém poslanci ve středu definovali svou vizi pro konferenci o budoucnosti Evropy.

Nelegislativní usnesení, které poslanci schválili poměrem hlasů 494 (pro): 147 (proti): 49 (zdrželo se hlasování), navázalo na dopolední rozpravu s místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravkou Šuicovou a státní tajemnicí chorvatského Ministerstva zahraničních a evropských záležitostí reprezentující Radu (ministrů) EU Nikolinou Brnjacovou.


Občané v centru diskuze

Občané by podle poslanců měli být v centru širších diskuzí o možnostech řešení vnitřních a vnějších výzev, které před Evropskou unií vyvstaly od přijetí Lisabonské smlouvy. Proces definování budoucích priorit Unie by měl být transparentní, inkluzivní, participativní a vyvážený, měl by probíhat zdola, tedy na základě požadavků obyvatel s různým zázemím a ze všech částí EU, a měl by zohlednit postoje občanské společnosti a dalších zúčastněných stran na evropské, národní, regionální a místní úrovni.


Parlament navrhuje uspořádání několika Agor občanů (tématicky zaměřených občanských fór náhodně vybraných zástupců občanů v souladu s kritérii úměrnosti a reprezentativnosti) a minimálně dvě mládežnické Agory, v jejichž rámci by diskutovalo 200 - 300 lidí, přičemž každý členský stát by zastupovali minimálně tři občané. Zástupci jednotlivých tematických a mládežnických Agor by následně měli být přizváni na plenární zasedání konference, kde by předložili závěry svých debat poslancům Evropského parlamentu a zástupcům vnitrostátních parlamentů, Radě (ministrů) EU, Evropské komisi a dalším orgánům EU i reprezentantům sociálních partnerů.


Možná změna smluv a stálý mechanismus zapojení občanů

Záštitu nad konferencí by podle usnesení měli převzít předsedové Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise. Parlament požádal Radu a Komisi, aby neodmítly ani případné změny ve smlouvách, které upravují fungování EU. Zvážit by se podle poslanců měla také možnost ustanovení stálého participativního mechanismu pro občany, jehož prostřednictvím by se mohli zapojit do budoucích diskuzí o směřování EU.


Prohlášení předsedy EP

"V návaznosti na evropské volby musíme přehodnotit všechny mechanismy demokratického vládnutí. Mělo by se tak stát ve spolupráci s vnitrostátními orgány a se zapojením evropských občanů. Zahajujeme novou éru reforem," uvedl předseda EP David Sassoli na začátku rozpravy.


Videozáznamy z rozpravyDalší postup

Evropský parlament schválil své stanovisko k organizaci a působnosti Konference o budoucnosti Evropy jako první ze tří hlavních orgánů EU. Jednání s Komisí a Radou o mandátu konference by podle poslanců mohla vést k jejímu svolání na Den Evropy 9. května 2020. Trvání konference se odhaduje na dva roky.


Souvislosti

Stanovisko Evropského parlamentu odráží nejnovější zjištění z průzkumů veřejného mínění. Podle zářijového průzkumu Parlamentometr 2019 většina občanů EU podporuje zvýšení vlivu Evropského parlamentu. Eurobarometr z listopadu 2019 ukázal, že až 83 % respondentů požaduje, aby měl hlas občanů EU větší váhu při rozhodování o budoucnosti Unie.


Typ dokumentu: nelegislativní usnesení