EP požaduje do léta předložení závazných pravidel pro univerzální nabíječky  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • urychlené přijetí normy pro jednotnou nabíječku pro mobilní zařízení 
  • umožnit spotřebitelům přijímat udržitelná rozhodnutí 
  • snížení objemu elektronického odpadu v Evropě 
Více než 10 let žádají poslanci zavedení univerzální nabíječky pro mobilní telefony, tablety, čtečky a jiná mobilní zařízení  

Poslanci ve čtvrtek vyzvali Evropskou komisi, aby nejpozději do července předložila návrh závazných předpisů na zavedení univerzální nabíječky pro mobilní radiová zařízení.

Parlament v nelegislativním usnesení schváleném poměrem hlasů 582 (pro), 40 (proti), 37 (zdrželo se hlasování), zdůraznil naléhavou potřebu zavést na úrovni EU regulační opatření, která by vedla ke snížení objemu elektronického odpadu a která by spotřebitelům umožnila přijímat udržitelná rozhodnutí. Poslanci zároveň vyzvali k přijetí závazných předpisů zaměřených na zavedení univerzální nabíječky pro všechna mobilní zařízení.


Parlament požádal Evropskou komisi, aby v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních z roku 2014 předložila nejpozději do července 2020 takzvaný akt v přenesené pravomoci, který by stanovil normy pro univerzální nabíječku, nebo za tímto účelem navrhla jiná legislativní opatření.


Legislativní rámec týkající se univerzální nabíječky by měl být pravidelně revidován, zdůraznili poslanci, aby dokázal zohlednit technologický pokrok a nebránil inovacím. Zákonodárci v této souvislosti vyzdvihli význam výzkumu a inovací v této oblasti, které jsou podle nich nezbytné pro zdokonalování existujících technologií a vyvíjení nových.


Parlament Komisi zároveň požádal, aby:

  • přijala opatření, kterými se co nejlépe zajistí interoperabilita různých bezdrátových nabíječek s různými mobilními rádiovými zařízeními;

  • zvážila legislativní iniciativu, která by zvýšila objem kabelů a nabíječek sebraných a recyklovaných v členských státech;

  • zajistila, že spotřebitelé nebudou nuceni kupovat s každým novým zařízením i novou nabíječku - strategie odděleného prodeje zařízení a nabíječky, které by měly být zavedeny společně s řešením univerzálního nabíjení, však podle poslanců nesmí navýšit ceny pro spotřebitele.

Podle odhadů dosahuje celosvětový objem ročně vygenerovaného elektronického odpadu přibližně 50 milionů tun, což představuje přibližně 6 kg odpadu na osobu. V Evropě tvořil objem elektronického odpadu v roce 2016 přibližně 12,3 milionu tun, tedy v průměru 16,6 kg odpadu na obyvatele. Objem elektronického odpadu zvyšuje i krátký životní cyklus některých rádiových zařízení, konstatuje usnesení.


Souvislosti

Výzva ke sjednocení nabíječek se objevila už ve směrnici o rádiových zařízeních z roku 2014, v jejímž rámci zákonodárci udělili Evropské komisi pravomoc přijímat v této věci rozhodnutí prostřednictvím takzvaného aktu v přenesené pravomoci. Snahy Komise pobízet sektor, aby vyvinul jednotné nabíječky, nenaplnila očekávání poslanců a dobrovolné dohody mezi některými společnostmi nepřinesly požadovaný výsledek.


Evropská komise však v rozpravě ze dne 13. ledna podotkla, že od roku 2009, kdy existovalo více než třicet různých nabíječek, bylo dosaženo určitého pokroku. Dnes totiž většina spotřebitelů používá jen tři nejrozšířenější typy nabíječek.


Parlament v usnesení o Zelené dohodě pro Evropu z 15. ledna žádal nový ambiciózní akční plán pro oběhové hospodářství zaměřený na snížení celkové stopy výroby a spotřeby v EU na životní prostředí a zdroje. Klíčovými prioritami tohoto plánu by podle poslanců mělo být účinné využívání zdrojů, nulové znečištění a předcházení vzniku odpadu.


Evropská komise přijala 29. ledna svůj pracovní program na rok 2020, ve kterém se zavázala předložit legislativní iniciativu na univerzální nabíječky v prvním čtvrtletí 2020.


Typ dokumentu: nelegislativní usnesení