Sdílet tuto stránku: 

  • zachování integrity jednotného trhu a celní unie 
  • dynamická harmonizace pravidel EU a Spojeného království 
  • ochrana nejzranitelnějších odvětví a spotřebitelů 
Parlament prosazuje, aby budoucí asociační dohoda vedla k co nejužšímu partnerství se Spojeným královstvím  

Základem budoucích vztahů EU a Spojeného království by měly být pevné závazky a tzv. dynamické slaďování britských a unijních pravidel, které zaručí rovné podmínky a spravedlivou soutěž.

Vyplývá to z nelegislativního usnesení, které ve středu poměrem hlasů 543 (pro): 39 (proti): 69 (zdrželo se hlasování) schválil Evropský parlament. Usnesení shrnuje stanovisko poslanců k jednání s britskou vládou, které by mělo vést k dohodě o uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím po uplynutí přechodného období po brexitu.


Parlament prosazuje, aby asociační dohoda vedla k co nejhlubšímu partnerství EU se Spojeným královstvím, které by mělo být založeno na třech základních pilířích: hospodářském partnerství, partnerství v oblasti zahraničních věcí a konkrétních odvětvových otázkách. Spojené království však nemůže počítat se stejnými právy, jako mají členské státy EU, uvedli poslanci a zároveň zdůraznili, že integrita jednotného trhu a celní unie musí být za každých okolností zachována.


Budoucnost vztahů se Spojeným královstvím


Parlament podpořil základní východiska navrhovaného mandátu pro vyjednávání EU a zdůraznil, že vyjednávání by mělo dospět k ambiciózní obchodní dohodě mezi Unií a Spojeným královstvím. Vzhledem k velikosti britské ekonomiky a geografické blízkosti Spojeného království by budoucí vztahy měly směřovat k otevřené a spravedlivé hospodářské soutěži založené na rovných podmínkách a pravidlech - například v oblasti sociálních standardů, životního prostředí, daní, politiky státní podpory, ochrany spotřebitele či klimatu.


Britská vláda by se podle poslanců měla zavázat k tzv. dynamické harmonizaci norem Spojeného království a EU, a to zejména v oblasti hospodářské soutěže, pracovních standardů a ochrany životního prostředí. Na míře konvergence právních předpisů totiž bude záviset i míra zachování přístupu na trh EU bez cel a kvót, dodává schválený text.


Ochrana nejzranitelnějších sektorů


Poslanci zdůraznili, že jejich souhlas s budoucí obchodní dohodou je podmíněn vyřešením otázek v oblasti rybolovu. Vyjednavači obou stran by se na nich měli podle zákonodárců dohodnout do 1. července 2020.


Pokud Spojené království nebude v budoucnu vázáno právními předpisy a normami EU, Evropská komise by podle poslanců měla v případě nejcitlivějších odvětví zvážit možnost zavedení kvót, cel a ochranných doložek, které by pomohly udržet integritu jednotného trhu EU. Tato opatření by se měla vztahovat zejména na dovoz potravin a zemědělských produktů, které musí splňovat přísné standardy EU.


Gibraltar a další priority


Parlament podpořil návrh vynětí Gibraltaru z působnosti budoucí dohody a zdůraznil, že jakákoliv samotná dohoda bude vyžadovat předchozí souhlas Španělského království.


Poslanci se prostřednictvím usnesení vyjádřili i k právům občanů a jejich mobilitě, ochraně údajů, budoucnosti finančních služeb, situaci na irském ostrově, úloze Soudního dvora EU při řešení sporů, programu a agenturám EU, zahraniční politice a bezpečnostním otázkám a dalším prioritám Evropského parlamentu.


Další postup


Nelegislativní usnesení je první reakcí Evropského parlamentu na návrh mandátu pro vyjednávání EU z dílny Evropské komise, který 3. února představil hlavní vyjednavač Unie Michel Barnier. Takzvané vyjednávací směrnice, které musí schválit zástupci všech členských států, určují vyjednavačům EU cíle a mantinely pro jednání s vládou Spojeného království o novém partnerství po brexitu. Rada by se měla k předloženým jednacím směrnicím EU vyjádřit dne 25. února.


Souvislosti


Spojené království opustilo Evropskou unii dne 1. února. Časově omezené přechodné období, které je součástí dohody o brexitu, začalo běžet v momentě vystoupení Spojeného království z EU. Konec přechodného období je aktuálně stanoven na 31. prosince 2020.


Konečnou dohodu o uspořádání vzájemných vztahů mezi EU a Spojeným královstvím bude muset před jejím vstupem v platnost schválit Evropský parlament.Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení