Parlament schválil obchodní a investiční dohodu EU s Vietnamem 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • postupné odstranění téměř všech cel mezi EU a Vietnamem 
  • závazná ustanovení týkající se klimatu, pracovních podmínek a lidských práv 
  • další krok v liberalizaci meziregionálního obchodu s jihovýchodní Asií 
Dohoda EU s Vietnamem by měla zintenzivnit vzájemnou obchodní výměnu. ©Zapp2photo/Adobe Stock  

Evropský parlament ve středu schválil dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Podle poslanců jde o nejmodernější a nejambicióznější obchodní dohodu Unie s rozvojovou zemí.

Poslanci vyslovili souhlas s dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou poměrem hlasů 401 (pro): 192 (proti): 40 (zdrželo se hlasování). Parlament zároveň v souvisejícím nelegislativním usnesení schváleném poměrem hlasů 416 (pro): 187 (proti): 44 (zdrželo se hlasování) zdůraznil, že jde o nejmodernější, nejkomplexnější a nejambicióznější dohodu, jaká byla dosud uzavřena mezi EU na jedné straně a rozvojovou zemí na straně druhé.


Zákonodárci si od dohody slibují zpřísnění norem a pravidel v jihovýchodní Asii, které by se tak přiblížily k standardům v EU. Dohodu zároveň považují za další krok na cestě k volnému obchodu s celým regionem.


Usnesení zdůrazňuje, že dohoda je jasným signálem ve prospěch volného, ​​spravedlivého a vzájemného obchodu v časech sílících protekcionistických tendencí a zpochybňování pravidel.


Odstranění cel a ochrana tradičních výrobků EU


Dohoda o volném obchodu by měla v průběhu deseti let odstranit téměř všechna cla mezi Vietnamem a EU, včetně cel na hlavní exportní zboží Unie: stroje, automobily a chemické produkty. Vztahuje se také na služby, například v oblasti bankovnictví, námořní dopravy či pošty, kde budou mít podniky z EU lepší přístup na vietnamský trh.


Evropské firmy se budou moci ucházet i o veřejné zakázky vyhlašované vietnamskou vládou či některými městy včetně Hanoje. Dohoda také poskytuje ochranu sto šedesáti devíti tradičním evropským výrobkům ve Vietnamu.


Ochrana životního prostředí a zaměstnaneckých práv


Dohoda má také podporovat ochranu životního prostředí a pokrok, kterého Vietnam dosáhl v sociálních otázkách včetně pracovních práv zaměstnanců. Pro Vietnam představuje závazek ve vztahu k uplatňování Pařížské dohody o klimatu.


Vietnam se na základě tlaku Evropského parlamentu zavázal ratifikovat dvě úmluvy Mezinárodní organizace práce: do roku 2020 by se země měla přihlásit k úmluvě o odstranění nucené práce a do roku 2023 k úmluvě o svobodě sdružování související s odbory.


Platnost obchodní dohody bude možné v případě porušování lidských práv pozastavit. Podrobnější informace o jejím obsahu jsou k dispozici zde.


Řešení sporů mezi společnostmi a státem


Parlament také poměrem hlasů 407 (pro): 188 (proti): 53 (zdrželo se hlasování) podpořil uzavření dohody o ochraně investic. Ta počítá s vytvořením systému řešení sporů mezi podniky a státem, který bude založen na nezávislých soudcích. Poslanci následně poměrem hlasů 406 (pro): 184 (proti): 58 (zdrželo se hlasování) přijali k investiční dohodě samostatné nelegislativní usnesení.


Prohlášení zpravodaje


"Tyto právě schválené nejmodernější dohody představují pro EU jedinečnou příležitost stát se geopolitickým hráčem, který bude chránit mnohostranný obchod, odmítat protekcionismus a zvyšovat pracovní, environmentální a lidskoprávní standardy na celém světě. Tyto dohody zvýší prosperitu, vytvoří nová a lépe placená pracovní místa, sníží výdaje velkých i malých společností a přinesou jim lepší přístup na vzájemné trhy, "uvedl zpravodaj Geert Bourgeois (ECR, BE). Celý jeho projev na plénu je k dispozici zde.


"Z historie můžeme prokázat, že izolace nepomáhá změnám. Parlament proto hlasoval pro tuto obchodní dohodu s Vietnamem. Dohoda posiluje roli EU ve Vietnamu a v celém regionu a zajišťuje, že náš hlas bude mít větší váhu než dříve. Toto je obzvláště důležité v otázkách, na kterých se neshodujeme, například o úloze svobodného tisku nebo politických svobodách. Rozšiřujeme také manévrovací prostor pro občanskou společnost. Naším úkolem bude nyní zajistit, aby byla dohoda převedena do praxe, "uvedl v debatě na plénu předseda Výboru EP pro zahraniční obchod (INTA) Bernd Lange (S&D, DE). Celý jeho projev je k dispozici zde.


Další postup


Po souhlasu Evropského parlamentu uzavře dohodu o volném obchodu formálně Rada (ministrů) EU. Aby mohla vstoupit v platnost, musí se EU a Vietnam vzájemně informovat o ukončení ratifikačního procesu.


Dohoda o ochraně investic si kromě souhlasu EP vyžaduje i ratifikaci národními parlamenty jednotlivých členskýchi států EU.


Souvislosti


Vietnam je po Singapuru v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) druhým největším obchodním partnerem EU. Objem obchodní výměny představuje ročně u zboží 47,6 miliard eur, v oblasti služeb je to 3,6 miliard eur.


Vývoz EU do Vietnamu roste každoročně o 5 % - 7 %. Deficit obchodní bilance EU s Vietnamem dosahoval v roce 2018 přibližně 27 miliard eur.


EU dováží z Vietnamu zejména telekomunikační zařízení a oděvní a potravinářské výrobky. Mezi hlavní vývozní artikly Unie směřující do Vietnamu patří stroje a dopravní zařízení, chemické látky a zemědělské produkty.Postup: souhlas

Typ dokumentů: legislativní usnesení (2x) a nelegislativní usnesení (2x)