COVID-19: Instituce EU podnikají kroky k zajištění zdravotnických prostředků 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • EU nakoupí zdravotnické prostředky pro nemocnice za 50 milionů EUR 
  • testovací sady, masky a respirátory budou nakupovány společnou veřejnou zakázkou 
  • více než 1800 občanů EU bylo repatriováno zpět do vlasti 
EU instituce podnikají kroky k zajištění zdravotnických prostředků, vč. masek pro zdravotníky. ©InkheartX/Adobe Stock  

Parlament spolupracuje s členskými státy na zajištění nákupu ventilátorů, masek a dalších zdravotnických prostředků, které budou k dispozici nemocnicím v celé EU.

Komise minulý týden vytvořila v systému rescEU strategickou zásobu zdravotnických prostředků, aby se nezbytné dodávky k boji proti COVID-19 rychle dostaly k členským státům, které jich mají nedostatek. Tyto zdravotnické prostředky jsou potřeba k léčení infikovaných pacientů, k ochraně pracovníků a ke zpomalení šíření viru.

Parlament spolupracuje s členskými státy na rychlém schválení 40 z 50 milionů EUR na zdravotnické prostředky intenzivní péče (jako jsou ventilátory) a osobní ochranné pomůcky jako jsou opakovaně použitelné masky.

Členské státy se také dohodly využít mechanismu společného zadávání veřejných zakázek na nákup osobních ochranných prostředků, respiračních ventilátorů a vybavení nezbytné pro testování koronaviru. Tato spolupráce jim poskytne silnější postavení na světovém trhu.

„Evropa minulý týden přijala několik historických rozhodnutí, jak čelit nákaze COVID-19, včetně jejího dopadu na ekonomiku EU. Neříkáme to dostatečně a neříkáme to dostatečně nahlas. Evropa dělá vše pro to, aby zachránila životy. Mechanismus civilní ochrany Unie dříve zachránil občany EU před zemětřesením, hurikány a povodněmi a v boji proti lesním požárům. Nyní poprvé využíváme prostředky EU v systému rescEU na podporu úsilí členských států v boji proti viru, abychom zajistili tolik potřebné zdravotnické a ochranné prostředky. Jedná se o solidaritu EU v akci,“ okomentoval návrh Komise předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pascal Canfin (Renew, FR).

„Současná krize rovněž ukazuje, že mít dostatečné prostředky, které by odpovídaly potřebám programu mechanismu civilní ochrany Unie po roce 2020, je důležité, jak to uvádí stanovisko Parlamentu,“ dodal Canfin.

Souvislosti

Systém rescEU je součástí mechanismu civilní ochrany Unie, který posiluje spolupráci mezi členskými státy v oblasti civilní ochrany. Od založení rescEU v roce 2019 může EU přímo pomoci členským státům zasaženým katastrofami, pokud dojde k přetížení jejich vnitrostátních kapacit.


Díky mechanismu civilní ochrany EU bylo po rozšíření nákazy COVID-19 repatriováno přes 1 800 občanů z celého světa. Pro více informací o České republice klikněte sem.