Pomoc v boji proti COVID-19: Evropský parlament schválil klíčová opatření EU 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Ohlášení výsledků konečného hlasování poslanců o klíčové pomoci členským státům v boji proti nákaze COVID-19 ©EP - EU 2020  

Poslanci na mimořádném plenárním zasedání schválili téměř jednomyslně legislativní návrhy, které jako součást koordinované reakce EU pomohou v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům.

Trojice opatření, která mají pomoci jednotlivcům a podnikům vypořádat se s aktuální krizí a s jejími následky, byla schválena během zkráceného zasedání v rámci tzv. postupu pro naléhavé případy. Stalo se tak méně než dva týdny poté, co legislativní návrhy předložila Evropská komise.

Součástí schválených opatření je:

  • Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus. Nová iniciativa umožní zrychlené vyčlenění 37 miliard eur z fondů EU na podporu občanům, regionům a zemím, které jsou nejvíce zasažené pandemií nového koronaviru. Tyto prostředky by měly být použity na podporu systémů zdravotnické péče, malých a středních podniků, pracovních trhů a dalších zranitelných odvětví ekonomik členských států. Toto opatření poslanci schválili poměrem hlasů 683 (pro): 1 (proti): 4 (zdrželo se hlasování).

  • Rozšíření působnosti Fondu solidarity EU na krizové situace v oblasti veřejného zdraví. Toto opatření umožní členským státům zasaženým novým koronavirem požádat o finanční pomoc z celkového balíčku, který pro tento rok činí 800 milionů eur. Seznam oprávněných operací bude rozšířen tak, aby zahrnul podporu v případě závažného ohrožení veřejného zdraví, včetně lékařské pomoci, a opatření zaměřená na prevenci, monitorování anebo kontrolu šíření nemocí. Tyto změny poslanci schválili poměrem hlasů 671 (pro): 3 (proti): 14 (zdrželo se hlasování).

  • Pozastavení platnosti pravidla o ztrátě letištních slotů. Toto opatření umožní leteckým společnostem zastavit během pandemie tzv. lety duchů, při kterých jsou letadla téměř anebo úplně bez cestujících, a to bez hrozby ztráty letištních slotů v následující sezóně. Platnost pravidla „use it or lose it“ [využij letištní sloty, nebo o něj přijdeš] bude pozastavena během celé letní sezóny, tedy od 29. března do 24. října. Úprava existující legislativy byla schválena poměrem hlasů 686 (pro): 0 (proti): 2 (zdrželo se hlasování).

Další postup

Parlamentem schválené nařízení musí ještě formálně odsouhlasit Rada (ministrů) EU. Legislativní změny následně vstoupí v platnost po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, ke kterému by mělo dojít v průběhu několika dní.

Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), postup pro naléhavé případy

Typ dokumentů: Nařízení (3x)