Český premiér by měl svůj střet zájmů vyřešit co nejdříve, říkají poslanci EP 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Česko musí zřídit systém na ochranu evropských fondů proti střetu zájmů 
  • Potvrdí-li Evropská komise údajný střet zájmů premiéra Babiše, premiér jej musí vyřešit prodejem svých firem, ukončením pobírání veřejných dotací, nebo rezignací na svou veřejnou funkci 
  • Koncernu Agrofert by neměly být vyplaceny žádné další finanční prostředky EU, dokud nebude potenciální střet zájmů plně vyřešen 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzval českého premiéra, aby se neúčastnil jednání o rozpočtu EU, dokud nebude objasněno jeho obvinění ze střetu zájmů.

V návaznosti na zjišťovací misi do České republiky požadují členové Výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby se premiér „vzdal účasti na jednáních týkajících se rozpočtu v Evropské radě, dokud nebude jeho potenciální střet zájmů plně vyřešen“. Předseda vlády nebo člen vlády nemůže být skutečným vlastníkem nebo stále kontrolovat velký konglomerát, jako je koncern Agrofert, a současně dostávat značné dotace z EU a zároveň být zapojen do plánování a financování daných dotací. Pokud bude potenciální střet zájmů potvrzen, „musí jej vyřešit buď prodejem svých firem, ukončením pobírání jakýchkoli veřejných dotací nebo financí distribuovaných jeho vládou včetně finančních prostředků Evropské unie, nebo rezignací na post předsedy vlády,“ řekli poslanci.

Okamžité řešení nedostatků

Poslanci tvrdí, že česká veřejná správa nemá jasný systém ochrany fondů EU před střetem zájmů. Vyzývají české orgány, aby se „bez dalšího prodlení“ zabývaly systémovými nedostatky, a to tak, že od veřejných činitelů budou požadovat přehled jejich finančních zájmů, zveřejní konečné skutečné vlastníky společností a fondů, zvýší rozpočtovou transparentnost a přístup široké veřejnosti k informacím o tom, jak získat veřejné zakázky.

Výbor rovněž požaduje, aby byla vyjasněna pravidla vlastnictví půdy a aby drobní zemědělci nebyli v aukcích půdy znevýhodněni ve prospěch větších konglomerátů.

Nejvyšší kontrolní úřad by navíc měl obdržet právní způsobilost k provádění systematických kontrol na místě u konečných příjemců. Musí mít úplný přehled o všech platbách a souvisejících informacích, aby mohl provádět audity v souladu s mezinárodními standardy.

Politika nulové tolerance vůči střetu zájmů

Poslanci vyzývají Evropskou komisi, aby uplatňovala politiku nulové tolerance vůči střetům zájmů tím, že vyhodnotí preventivní opatření přijatá v Česku, že bude okamžitě vymáhat jakékoliv dotace, které jsou vypláceny neoprávněně, a že zakročí v případech, kdy národní orgány nepřijmou opatření k zamezení střetu zájmů svých nejvyšších představitelů.

Závěrem poslanci požadují, aby byly urychleny právní postupy týkající se střetu zájmů a vymáhání neoprávněně vyplacených dotací v nadcházejícím Víceletém finančním rámci a aby žádné další finanční prostředky EU nebyly koncernu Agrofert vyplaceny, dokud nebude potenciální střet zájmů českého předsedy vlády plně vyřešen.

Hohlmeierová: „Očekáváme rychlou reakci české vlády na naše doporučení.“

Poté, co poslanci zveřejnili zprávu s doporučeními, předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová (EPP, DE), která vedla vyšetřovací delegaci, uvedla:

„Kontrolní mise účastníkům ukázala, že v současné době neexistuje jasný mechanismus pro zjišťování střetů zájmů týkajících se dotací EU. Pochybnosti členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu, že oligarchické struktury v Česku jsou podporovány neprůhledným systémem rozptýlené kontroly a nedostatkem přehledu a odpovědnosti za střet zájmů, byly spíše potvrzeny.

Očekáváme, že české úřady, předseda vlády a také Evropská komise budou věnovat problémům, které jsme zveřejnili v dnešní zprávě, plnou pozornost a že budou neprodleně jednat, aby stanovili a napravili to, co vnímáme jako vážné, dlouhotrvající a systémové nedostatky. Dlužíme to daňovým poplatníkům v Česku a v celé EU.“

Souvislosti

Výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT) kontroluje a monitoruje správné a cílené využívání rozpočtu EU pomocí kontroly jeho provádění Evropskou komisí a všemi dalšími institucemi, orgány, kancelářemi a agenturami EU, aby bylo zajištěno řádné využívání peněž daňových poplatníků EU.

V členských státech je implementováno přibližně 80 % rozpočtu EU.

Ve dnech 26.–28. února 2020 se šest členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu zúčastnilo kontrolní mise do Česka, aby získali informace ohledně rozdělování finančních prostředků EU a reagovali na zprávy o možných nesrovnalostech ve správě fondu soudržnosti a zemědělských fondů. Poslanci se setkali se zástupci ministerstev, zástupci občanské společnosti, sdruženími, novináři a s nevládními organizacemi.