Dlouhodobý rozpočet EU: Parlament žádá záchrannou síť pro příjemce programů EU 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • riziko přerušení plateb v případě zpoždění dlouhodobého rozpočtu EU 
  • výzva Komisi k předložení plánu zajišťujícího kontinuitu plateb po pandemii 
Tisíce Erasmus+ výměn se neuskuteční, pokud od 1. ledna 2021 nezačne platit nový VFR nebo pohotovostní plán. ©Liubov Levytska/AdobeStock  

Současná zdravotní krize nás ještě naléhavěji nutí řešit riziko, že příští Víceletý finanční rámec nezačne platit od 1. ledna 2021, říkají poslanci.

Poslanci EP ve středu přijali legislativní usnesení poměrem hlasů 616 (pro), 29 (proti), 46 (zdrželo se hlasování), prostřednictvím kterého žádají Evropskou komisi o předložení tzv. pohotovostního plánu pro Víceletý finanční rámec (VFR) do 15. června 2020.

Pokud nový VFR nebude k dispozici ani 1. ledna 2021, současné rozpočtové stropy sice budou automaticky prodlouženy, ale mnoho programů EU, například programy kohezní politiky, výzkumu anebo program Erasmus, ukončí platnost. Pohotovostní plán by měl zajistit kontinuitu těchto programů pro občany, regiony, obce, zemědělce, univerzity či firmy, které jsou financovány programy EU, a vyloučit jakékoli riziko, že současný VFR nebo současné programy budou ukončeny anebo neřízeně prodlouženy.

Řešení dopadů pandemie covid-19

Poslanci říkají, že pohotovostní plán by měl dočasně přeorientovat rozpočet na řešení a zmírnění okamžitých ekonomických a sociálních dopadů pandemie covid-19. Parlament v této souvislosti požaduje větší flexibilitu čerpání prostředků a zároveň jejich navýšení tak, jak tomu bylo již v případě letošního rozpočtu.

Parlament ve svém usnesení ze 17. dubna vyzval k rozsáhlému balíčku opatření zaměřených na obnovu a rekonstrukci evropské ekonomiky, který zahrnuje navýšení VFR. Podle dnešního usnesení by pohotovostní plán mohl poskytnout epší základ pro oživení a politické priority Evropské unie ve srovnání s opožděným nebo nevyhovujícím Víceletým finančním rámcem.

Prohlášení zpravodajů

Jan Olbrycht (EPP, PL), zpravodaj: „Současná situace vyžaduje mimořádná řešení. Obáváme se, že nový VFR 2021–2027 nebude kvůli nashromážděným vážným zpožděním připraven včas. Proto naléhavě žádáme Evropskou komisi, aby předložila návrh pohotovostního plánu pro rozpočet na příští rok. V dobách krizí a nestability by příjemci z rozpočtu EU měli mít jasnou představu o příštím roce. Poslanci Evropského parlamentu hledají všechna možná řešení pro zajištění stability rozpočtu EU.“

Margarida Marquesová (S&D, PT), zpravodajka: „Občané, podniky a občanská společnost by nerozuměli tomu, proč 1. ledna 2021 nemáme platný rozpočet EU. Už před pandemií bylo těžké přijmout tento stav, ale dnes, během tvrdých dopadů nákazy covid-19 na rodiny, školy, podniky a ekonomiky, je to ještě o dost těžší.

Vyzýváme Evropskou komisi, aby předložila ambiciózní návrh rozpočtu EU na následujících sedm let včas a byl v něm zakotven fond na podporu oživení, který naplní očekávání občanů. Komise již nyní předkládá svůj nový návrh se zpožděním. Evropská rada musí dosáhnout dohody a Evropský parlament ji musí odsouhlasit. Nemůžeme však dále riskovat. Ještě jednou vyzýváme Evropskou komisi, aby předložila pohotovostní plán. Tento plán musí být efektivní a musí poskytovat záchrannou síť pro příjemce programů EU.“

Souvislosti

Evropská unie potřebuje nový horizont rozpočtového plánování na dalších sedm let, protože současný dlouhodobý rozpočet EU vyprší 31. prosince 2020. Evropská komise představila návrh příštího Víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021–2027 v květnu 2018. V důsledku současné zdravotnické krize a jejích následků oznámila, že v květnu 2020 přeloží přepracovanou verzi. Evropský parlament zaujal svůj postoj v listopadu 2018 a znovu jej potvrdil v říjnu 2019. Evropská rada se na svém postoji doposud neshodla.

Další postup

Legislativní usnesení podpořila většina poslanců. Komise tak musí na základě čl. 225 Smlouvy o fungování EU předložit relevantní návrh, anebo informovat Parlament o důvodech, proč jej nepředloží.

Ursula von der Leyenová už jako zvolená předsedkyně Komise dne 16. července 2019 prohlásila: „Pokud tato sněmovna z pověření většiny svých poslanců přijme usnesení, prostřednictvím kterého požádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy, zavazuji se, že odpovím legislativním aktem, který bude plně respektovat zásady proporcionality, subsidiarity a lepší tvorby práva.“