EP požaduje nová opatření na ochranu výdajů EU, zmiňuje i Česko 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • žádost o dotační stropy a vytvoření informačního systému pro spravedlivější a transparentnější přidělování finanční podpory EU 
  • kritika podfinancování Úřadu evropského veřejného žalobce a ohrožení jeho plné funkčnosti 
  • žádost o vypracování společných pokynů k předcházení střetů zájmů vysoce postavených politiků a speciální pozornost věnovanou situaci v Česku 

Parlament ve středu udělil rozpočtové absolutorium Komisi a většině dalších institucí a orgánů EU, zároveň však ve čtvrtek vyzval k zesílení boje proti podvodům – a to i v Česku.

Poslanci ve středu poměrem hlasů 499 (pro): 136 (proti): 56 (zdrželo se hlasování) doporučili udělení absolutoria Evropské komisi za rok 2018, které se týká 94 % celého rozpočtu EU za rok 2018. V samostatném usnesení, které plénum ve čtvrtek schválilo poměrem hlasů 514 (pro): 95 (proti): 84 (zdrželi se hlasování), poslance vyzvali k větší ochraně výdajů EU před podvody, korupcí, střetem zájmů, úmyslným zneužíváním finančních prostředků a organizovaným zločinem. Poslanci také poukázali na důležitost spravedlivějšího a transparentnějšího rozdělování peněz EU.

Evropský parlament udělil absolutorium za rok 2018 většině institucí EU. Poslanci tak schválili 52 zpráv o udělení absolutoria a 52 doprovodných usnesení.

Prohlášení předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu

„Parlament dnes vyslal silný signál požadující větší spravedlnost a transparentnost při rozdělování dotací EU, posilnění právního státu a ochranu drobných a středních zemědělců proti záboru půdy, proti pochybení orgánů členských států nebo tlaku ze strany zločineckých struktur. Potřebujeme nové zákony, které znemožní oligarchickým strukturám čerpat fondy EU a obohatit tak několik jednotlivců. Fondy EU jsou peníze daňových poplatníků a jsou určené na podporu většiny občanů. Proto požadujeme stanovení maximální částky, kterou může obdržet jedna osoba jako konečný příjemce prostředků v oblasti zemědělství a soudržnosti,“ řekla po hlasování zpravodajka absolutoria pro Evropskou komisi a předsedkyně Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová (EPP, DE).

Dotační stropy a informační systém na ochranu fondů EU před oligarchy

Poslanci vyzvali Evropskou komisi, aby ve snaze zabránit podvodům a nespravedlivému rozdělování dotací EU předložila návrh na stanovení maximální částky přímých plateb pro jednu fyzickou osobu. Toto opatření by mělo zabránit jednotlivcům získat dotace ve výši stovek milionů korun během jednoho období Víceletého finančního rámce.

Parlament dále požádal o vytvoření informačního systému, který by v reálném čase přinášel informace o dotacích v rámci zemědělské politiky a politiky soudržnosti Evropské unie, stejně jako i o jejich konečných příjemcích. Poslanci zároveň žádají, aby měli po vytvoření informačního systému přístup k údajům o tom, kdo je mezi padesáti největšími příjemci prostředků z těchto fondů v rámci Unie.

Mechanismus na pomoc zemědělcům v boji proti organizovanému zločinu

Poslanci v návaznosti na případy, které se vyskytly v Itálii a na Slovensku, vyzvali k zavedení konkrétního mechanismu vyřizování stížností na úrovni Unie. Nový mechanismus by měl zemědělcům umožnit kontaktovat přímo Evropskou komisi, a to v případě, že se stanou obětí zabírání půdy, pochybení orgánů členských států, tlaku ze strany zločineckých struktur, případně pokud by byli vystaveni nucené anebo otrocké práci.

Předcházení střetů zájmů

Parlament vyzval Komisi, aby vypracovala společné pokyny k předcházení střetů zájmů vysoce postavených politiků, a Radu, aby v této oblasti přijala společné etické normy. Poslance znepokojuje zejména situace v Česku. Zákonodárci proto požádali Komisi, aby věnovala speciální pozornost vyplácení prostředků EU společnostem, které přímo anebo nepřímo vlastní předseda české vlády.

Řádné financování Evropské prokuratury

Usnesení zdůrazňuje, že nově vytvořený (EPPO) potřebuje minimálně 76 dalších pracovních míst a 8 milionů EUR, aby mohl být plně funkční a schopný zpracovat očekávaných 3 000 případů ročně.

Žádná finanční podpora při porušování zásad právního státu

Poslanci požadují zrychlené přijetí nařízení, které by umožnilo omezit přístup k fondům EU těm členským státům EU, ve kterých dochází k porušování zásad právního státu. Nařízení v současnosti blokuje Rada EU.