Parlament odsoudil všechny formy rasismu, nenávisti a násilí a žádá nápravu 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • na životech lidí s černou pletí záleží, zdůraznil Evropský parlament a odsoudil bílý supremacismus 
  • poslanci důrazně odsuzují hrůznou smrt George Floyda a podporují pokojné protesty 
  • rasová diskriminace i obtěžování jsou v EU stále běžnými jevy 
  • odmítnutí rasového profilování a postihování policejní brutality 
V naší společnosti není místo pro rasismus, řekl Evropský parlament v reakci na masivní prostesty ve světě po smrti George Floyda © EP  

V naší společnosti není místo pro rasismus ani diskriminaci, zdůraznil v pátek Evropský parlament a vyzval celou Unii, aby se pevně a rozhodně postavila proti násilí a nespravedlnosti.

Parlament prostřednictvím nelegislativního usnesení, které plénum schválilo poměrem hlasů 493 (pro): 104 (proti): 67 (zdrželo se hlasování), důrazně odsoudil hrůznou smrt George Floyda ve Spojených státech amerických a podobné případy zabíjení kdekoliv na světě. Poslanci vyzvali orgány USA, aby přijaly opatření k řešení strukturálního rasismu a nerovností v zemi. Zákonodárci odsoudili zásahy policie ve Spojených státech proti klidným demonstrantům a novinářům, kritizovali také výhružky prezidenta USA Donalda Trumpa týkající se nasazení armády a jeho rétoriku, kterou označili za „vyhrocenou“.


Parlament podpořil nedávné masové protesty proti rasismu a diskriminaci, které se konaly po celém světě, a odsoudil jakékoliv projevy nadřazenosti bílé rasy. Poslanci vyjádřili solidaritu s pokojnými protesty a zároveň však kritizovali případy rabování, žhářství, vandalismu a ničení veřejného a soukromého majetku, kterých se dopouštějí někteří agresivní demonstranti. Evropskou unii a její členské státy zároveň vyzvali, aby veřejně odsoudily nepřiměřené používání síly a rasistické tendence při vymáhání práva, bez ohledu na to, kde a kdy k nim dojde.


Donucovací orgány by měly používat sílu vždy pouze „zákonným, přiměřeným a nezbytným způsobem a jako krajní možnost“, uvádí se v usnesení, které zároveň zdůrazňuje, že nadměrné použití síly proti davu je v rozporu se zásadou přiměřenosti. Poslanci v této souvislosti požadují, aby případy policejní brutality a porušování občanských práv nezůstaly nepotrestané. Připomínají též, že občané mají právo na pořízení záznamu policejního násilí, který lze použít jako důkaz.


Konec rasového a etnického profilování, větší rozmanitost v rámci policejních složek


Parlament vyzval EU a její členské státy, aby při prosazování trestního práva, v boji proti terorismu či při imigračních kontrolách nepoužívaly žádnou formu rasového ani etnického profilování. Donucovací orgány by měly využívat nové technologie navržené tak, aby nevzniklo riziko diskriminace rasových či etnických menšin, dodávají poslanci.


Usnesení zdůrazňuje, že policejní složky a další donucovací orgány prosazování práva musí jít v boji proti rasismu a diskriminaci příkladem. Parlament v této souvislosti navrhuje kromě jiného i posílení odborné přípravy příslušníků policie a přijetí opatření ke zvýšení rozmanitosti v rámci policejních orgánů členských států.


Minulé zločiny proti lidskosti


Instituce EU a země Unie by podle poslanců měly oficiálně uznat minulé křivdy a zločiny proti lidskosti spáchané na Romech, černošském obyvatelstvu a osobách jiné barvy pleti. Schválený text dodává, že mezi zločiny proti lidskosti patří i otroctví.


Boj proti diskriminaci ve všech oblastech musí být pro EU prioritou, zdůrazňují poslanci. Parlament v této souvislosti vyzval Radu (ministrů) EU, aby okamžitě přistoupila k jednáním o horizontální směrnici o nediskriminaci, kterou členské státy zablokovaly ihned po jejím předložení Evropskou komisí v roce 2008.


Rasismus a xenofobie nespadají pod svobodu projevu


Usnesení připomíná, že svoboda projevu se na rasistické a xenofobní verbální projevy nevztahuje. Parlament v této souvislosti odsoudil skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly na celém světě stále více uchylují k překrucování historických, statistických a vědeckých fakt a používají symboly a rétoriku, které mají některé aspekty shodné s totalitní propagandou, mj. rasismus, antisemitismus a nenávist vůči menšinám.


Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení