Parlament chce spotřebitelům v EU poskytnout „právo na opravu“  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Je třeba podporovat ekologická rozhodnutí spotřebitelů a kulturu opětovného použití 
  • Výrobky by měly být trvanlivější a snadněji opravitelné  
  • Zavedení univerzálních nabíječek by snížilo množství elektronického odpadu  
  • Je třeba provést systémové změny: ve výrobě, zadávání veřejných zakázek či nakládání s odpady, ale také například v reklamě 
EP chce podpořit kulturu oprav a opětovného použití a zvýšit povědomí spotřebitelů o ochraně životního prostředí © AdobeStock / Paolese  

Evropský parlament vyzval k posílení udržitelné spotřeby podporou oprav a opětovného používání výrobků a k zákazu praktik, kterými se zkracuje jejich životnost.

Usnesení o udržitelnějším jednotném trhu bylo přijato 395 hlasy pro, 94 proti a 207 se zdrželo hlasování.


Poslanci Evropského parlamentu vyzývají Komisi, aby zavedla „právo spotřebitele na opravu“ a dohlédla na to, aby opravy byly atraktivnější, systematičtější a šetřily spotřebitelům peníze. Toho lze dosáhnout například prodloužením záruk, poskytnutím záruk na vyměněné díly nebo usnadněním přístupu k informacím o opravách a údržbě.


Parlament rovněž požaduje, aby se zvýšila podpora pro trh s použitým zbožím, vyzývá k zavedení opatření proti praktikám, kterými se zkracuje životnost výrobků, a podporuje udržitelnou výrobu. Poslanci opakují svůj požadavek na zavedení univerzálních nabíječek s cílem snížit množství elektronického odpadu, a požadují, aby byly výrobky označovány podle trvanlivosti (např. měřič používání a jasné informace o předpokládané životnosti výrobku).

Odstranění překážek bránících opravám, opětovnému prodeji a použití

Parlament chce podporovat udržitelné obchodní modely a spotřebitelská rozhodnutí. Proto prosazuje udržitelnější zadávání veřejných zakázek a odpovědný přístup k marketingu a reklamě. Pokud je například výrobek v reklamě prezentován jako šetrný k životnímu prostředí, mělo by toto tvrzení být podložené podle společných kritérií – podobně jako je tomu u udělování ekoznaček. Poslanci v usnesení také požadují, aby se zvýšila informovanost spotřebitelů a obecné povědomí o ekoznačce EU, jejíž používání v průmyslu je třeba rozšířit.


V neposlední řadě přijatý text navrhuje nová pravidla pro nakládání s odpady a odstraňování právních překážek, které brání opravám, opětovnému prodeji a opětovnému použití. Z toho bude mít prospěch i trh s druhotnými surovinami.


Prohlášení zpravodaje


„Nastal čas využít cílů Zelené dohody pro Evropu jakožto základu jednotného trhu, který podporuje designové výrobky a trvale kvalitní služby. K dosažení těchto cílů potřebujeme komplexní soubor pravidel, která namísto technických změn postrádajících politickou odvahu a matoucích spotřebitele i podniky, usnadní přijímání jasných a jednoduchých rozhodnutí. Přijetím tohoto usnesení vyslal Evropský parlament jasný signál: harmonizované povinné označování výrobků informující o trvanlivosti výrobku a řešící předčasné zastarávání na úrovni EU jsou krokem správným směrem,“ uvedl zpravodaj David Cormand (Zelení / EFA, FR).


Souvislosti


Podle průzkumu Eurobarometru by bylo 77 % občanů EU raději, kdyby mohli své výrobky nechat opravit a nemuseli tak kupovat nové. 79 % občanů se pak domnívá, že zákon by měl výrobcům digitálních zařízení nařídit, aby jejich výrobky byly snadno opravitelné, například výměnou některých částí.