Konference o budoucnosti Evropy: Spuštění občanské digitální platformy dne 19. dubna 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • pozvánka pro občany EU se vzkazem: budoucnost je ve vašich rukou 
  • pokračující přípravy spuštění digitální platformy konference stanoveného na 19. dubna  
  • příprava na inauguraci konference dne 9. května – Den Evropy  

Výkonná rada na svém středečním zasedání pokračovala v přípravách na zahájení konference o budoucnosti Evropy.

Výkonná rada konference o budoucnosti Evropy schválila vytvoření mnohojazyčné digitální platformy, která občanům z celé Unie umožní zapojit se do diskusí o budoucnosti EU. Rada se rovněž dohodla na svých pracovních postupech a pokročila v přípravách zahajovací akce konference, která je předběžně naplánována na 9. květen, tedy na Den Evropy.


Otevřená a inkluzivní participativní demokratická diskuse


Od 19. dubna poskytne nová mnohojazyčná digitální platforma občanům z celé Evropské unie příležitost vyjádřit svůj názor na jakékoli téma, které považují za důležité pro budoucnost EU. Občanům tak umožní poprvé na úrovni EU prezentovat své nápady, vyjádřit se k ostatním návrhům, ale také vytvořit společnou akci, respektive se jí zúčastnit. Platforma by měla sloužit jako centrální digitální prostor konference, místo, kde budou shromážděny a sdíleny všechny příspěvky, včetně těch z lokálních akcí, evropských panelových diskusí občanů a plenárních zasedání konference.

Klíčové myšlenky budou shromážděny a analyzovány prostřednictvím zvláštního mechanismu zpětné vazby, aby mohly být projednány v rámci evropských panelových diskusí a během plenárních zasedáních konference. Platforma bude rovněž informovat o struktuře a činnosti konference, jakož i o zdrojích pro organizátory akcí, včetně katalogu klíčových akcí umožňujícího propagaci konkrétní iniciativy na lokální, regionální, vnitrostátní či evropské úrovni. Občané tak budou moci snadno nalézt zajímavé události prostřednictvím mapy všech akcí.

Prohlášení spolupředsedů výkonné rady

Poslanec Evropského parlamentu Guy Verhofstadt uvedl:

„Tato diskuse musí být co možná nejintenzivnější a v době pandemie koronaviru to znamená co nejvíce experimentovat s digitálními technologiemi. Prostřednictvím této platformy nabízíme nástroje, které každému [občanovi] umožní aktivně se do této debaty zapojit, a zajistíme, aby se tyto nápady dostaly do analýzy a závěrů konference. Je to jejich budoucnost, takže i jejich konference.“


Ana Paula Zacariasová, portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti, zastupující předsednictví Rady (ministrů) EU, uvedla:

„Digitální platforma přenese Evropany do veřejného prostoru. Umožní jim vyjádřit své obavy, podělit se o své sny a očekávání a diskutovat se svými zástupci. Unie se potřebuje opřít o sílu svých občanů, aby byla silnější. Toto je klíčový okamžik, který nám umožní diskutovat o různých názorech upřímně a bez jakýchkoli tabu.“


Místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová k tomu uvedla:

„Spuštění digitální platformy, ke kterému dojde během příštích deseti dnů, přinese našim občanům jedinečný prostor pro zapojení se do rozhovorů a debat napříč celou Evropou. Lidé tak budou moci sdílet své nápady, obavy, naděje a sny – a to ve všech oficiálních jazycích EU. Tato iniciativa teď nabírá tempo a já se těším na výsledek.“

Oficiální hashtag konference #BuducnostPatriVam vyzývá občany EU, aby se zúčastnili konference a přispěli tak k definování budoucnosti Unie. Občanům vzkazuje: „Budoucnost je ve vašich rukou“.

Slavnostní zahájení konference na Den Evropy

Ve středu dosáhla výkonná rada pokroku i v přípravách zahajovací akce konference o budoucnosti Evropy, která by se v případě příznivé situace v oblasti veřejného zdraví měla konat 9. května u příležitosti Dne Evropy. Rovněž se dohodla na svých pracovních postupech a zahájila diskusi o návrhu pravidel pro složení a fungování plenárních zasedání konference.

Další postup

Výkonná rada se znovu sejde za dva týdny. Předmětem zasedání bude finalizace pravidel upravujících průběh konference a další otázky úzce související s její organizací.