Digitální certifikát EU pro covid: Parlament a Rada dosáhly předběžné dohody 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • cíl: ulehčit volný pohyb v Unii během pandemie, přispět k postupnému rušení omezení  
  • dostupnější a přístupnější testy na onemocnění covid-19  
  • minimálně 100 miliónů eur z prostředků nástroje pro mimořádnou podporu na nákup testů 
  • společný formát certifikátu EU pro covid a rámec jeho uznávání členskými státy 
Digitální certifikát EU pro covid by měl během pandemie ulehčit volný pohyb v rámci EU ©H_Ko/AdobeStock  

Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady EU dospěli ve čtvrtek k předběžné dohodě na zavedení digitálního certifikátu EU pro covid, který by měl během pandemie ulehčit volný pohyb v Unii.

Certifikát, který bude k dispozici v papírové nebo digitální podobě, potvrdí, že jeho držitel byl očkován proti onemocnění covid-19, má negativní výsledek testu na přítomnost nového koronaviru nebo toto onemocnění prodělal. Ve skutečnosti tedy budou existovat tři druhy certifikátů. Společný rámec EU umožní členským státům vydávat certifikáty, které budou uznávány v ostatních zemích Unie.

Nařízení o digitálním certifikátu EU pro covid by mělo být uplatňováno po dobu dvanácti měsíců. Certifikát však nebude podmínkou pro uplatnění práva na volný pohyb v rámci EU, nepůjde ani o cestovní doklad.

Podpora dostupnosti testů z rozpočtu EU

Evropská komise se s cílem zvýšit přístupnost a cenovou dostupnost testování na nový koronavirus zavázala zmobilizovat alespoň 100 miliónů eur z nástroje pro mimořádnou podporu, které se použijí na nákup testů na diagnostikování infekce SARS-CoV-2 za účelem jejich využití v souvislosti s vydáváním nových certifikátů. Tyto prostředky by měly pomoci zejména osobám, které denně nebo často překračují hranice kvůli práci, škole, návštěvě příbuzných, vyhledání zdravotní péče či péči o své blízké.

Vyjednavači se také dohodli, že v případě potřeby může být na nákup testů uvolněno dalších 100 milionů eur. Takové rozhodnutí však bude podléhat schválení rozpočtových orgánů Unie.

Další cestovní omezení pouze v řádně odůvodněných případech

Členské státy by neměly v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 zavádět další cestovní omezení, například karanténu, domácí izolaci nebo testování, pokud nejsou přiměřené a nezbytné k zajištění ochrany veřejného zdraví. Při přijímání takových opatření by měly být zohledňovány dostupné vědecké poznatky včetně epidemiologických údajů zveřejňovaných Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Komise a členské státy by měly být vyrozuměny nejpozději 48 hodin před začátkem uplatňování těchto dodatečných omezení.

Uznávání vakcín

Členské státy budou povinny uznat certifikáty vydané v jiné zemi Unie potvrzující očkování vakcínou, jejíž použití v EU schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V současnosti jde o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Vlády členských států se budou moci rozhodnout, zda uznají certifikáty vydané jinou zemí Unie o očkování vakcínou, která byla schválena pouze v procesu vnitrostátní autorizace, případně potvrzení o očkování vakcínou ze seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO) k nouzovému použití.

Ochrana údajů

Certifikáty budou podléhat ověřování integrity a pravosti elektronických pečetí s cílem předcházet podvodům a padělání. Členský stát, na jehož území držitel směřuje, si nebude moci ukládat osobní údaje z certifikátu a žádná centrální databáze nevznikne ani na úrovni EU. Seznam institucí, které budou mít právo zpracovávat a získávat údaje z certifikátů, bude veřejný, aby občané mohli uplatňovat svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prohlášení zpravodaje

"I když dohoda, jíž bylo dnes dosaženo, nesplňuje všechny požadavky EP, určitě představuje výrazné zlepšení současné situace pro miliony občanů EU. Digitální certifikát EU pro covid obnoví volný pohyb v rámci EU, neboť členské státy začínají rušit omezení volného pohybu po Evropě. Tato dohoda je prvním krokem k návratu schengenského prostoru do normálu," prohlásil předseda Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), který je zároveň zpravodajem dané legislativy.

Další postup

Dohodnutý text nařízení bude předložen ke schválení Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a následně i Evropskému parlamentu jako celku. Text by měl být předmětem hlasování výboru 26. května, v případě jeho potvrzení by o něm mělo hlasovat plénum během zasedání EP ve dnech 7. - 10. června.