Střet zájmů českého premiéra: Poslanci žádají prošetření porušení zásad právního státu 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Potvrzení střetu zájmů českého premiéra Babiše 
  • Agrofert musí vrátit evropské a vnitrostátní dotace 
  • Andrej Babiš by neměl být zapojen do rozhodování souvisejících s rozpočtem EU, přetrvává-li jeho střet zájmů  

Zjištění auditu Komise potvrzují pokračující střet zájmů českého premiéra Babiše, kterým se Evropský parlament zabýval v několika usneseních a zprávách o udělení absolutoria.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu v návrhu usnesení, který byl přijat ve středu poměrem hlasů 26 (pro): 0 (proti): 4 (zdrželi se hlasování), vyzývá Komisi, aby tento střet zájmů řešila spolu se zprávami o vlivu předsedy vlády na české sdělovací prostředky a soudní systém. Poslanci žádají, aby byla prošetřena jakákoli údajná porušení zásad právního státu, a pokud budou potvrzena, požadují, aby byl aktivován mechanismus podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie.

Obavy týkající se právního státu

Poslanci v usnesení poukazují na nedostatečnou iniciativu české vlády při řešení situace střetu zájmů a citují informace o snaze české vlády v březnu 2020 legalizovat střet zájmů Babiše prostřednictvím ad hoc právních předpisů. Poslanci jsou rovněž znepokojeni politickým tlakem vyvíjeným na nezávislé české sdělovací prostředky a odstoupením nejvyššího státního zástupce, který uvedl, že důvodem pro odstoupení je tlak ze strany ministryně spravedlnosti.

Návrh textu vyjadřuje „vážné pochybnosti o nezávislosti českých orgánů“, které jsou odpovědné za rozdělování přímých zemědělských plateb, a žádá Komisi, aby zahájila audit řízení Státního zemědělského intervenčního fondu.

Čeští občané by neměli platit za premiérův střet zájmů

Výbor odsuzuje postup stahování projektů z evropského financování a jejich krytí ze státního rozpočtu v reakci na zjištění nesrovnalostí auditory Komise nebo EU. Čeští občané „by neměli platit za střet zájmů předsedy vlády“, uvádí poslanci. Požadují, aby společnosti ze skupiny Agrofert vrátily všechny neoprávněně přijaté dotace z rozpočtů EU nebo České republiky a aby došlo k zastavení vyplácení fondů EU společnostem ovládaným premiérem nebo jinými členy české vlády, dokud se případy střetu zájmů plně nevyřeší.

Andrej Babiš by neměl jednat o rozpočtu EU, je-li ve střetu zájmů

Poslanci považují za nepřijatelné, aby se český předseda vlády aktivně účastnil jednání Rady o rozpočtu a programech EU, včetně jednání o společné zemědělské politice, a zároveň byl prostřednictvím firem ze skupiny Agrofert nadále příjemcem evropských zemědělských dotací. „Žádný ministr, člen nebo představitel vlády se nesmí účastnit podobných jednání, pokud je ve střetu zájmů,“ říkají.

Systémové nedostatky v podávání zpráv EU

Návrh usnesení kritizuje zdlouhavý proces auditu EU, kontradiktorní řízení i procesy finančních oprav trvající několik let. Poslanci požadují revizi pravidel, která by umožnila včasnější závěry a vymáhání neoprávněně vyplacených finančních prostředků EU. Dále vyžadují standardizovaný, veřejně přístupný formát, jako je například interoperabilní digitální systém podávání zpráv a monitorování, v rámci kterého by se zveřejňovali koneční příjemci dotací společné zemědělské politiky.

Prohlášení zpravodajky

„Je nepřijatelné, jakým způsobem se oligarchické struktury rozšířily, konsolidovaly a obohatily z finančních zdrojů EU a České republiky. Poslanci nemohou, a členské státy by neměly, tolerovat, že o financování společné zemědělské politiky a čerpání Fondu soudržnosti rozhodují lidé v jasném střetu zájmů. Miliardáři by již nadále neměli mít možnost získat stovky milionů z dotací EU“, uvedla zpravodajka Monika Hohlmeierová (EPP, DE).

Souvislosti

V dubnu 2021, více než dva roky po zahájení auditu, zveřejnila Komise svou závěrečnou zprávu o provádění strukturálních fondů EU v České republice. Potvrdila tak obavy, které Parlament již dlouhodobě vyjadřuje. Audit shledal, že finanční prostředky byly neoprávněně poskytnuty subjektům ve skupině Agrofert, kde jako skutečný vlastník figuruje český předseda vlády. Zpráva rovněž potvrdila, že se předseda vlády Babiš aktivně podílel na plnění rozpočtu EU v České republice, zatímco byl ve střetu zájmů. Agrofert je konglomerát více než 230 společností v několika evropských zemích (včetně Německa a Velké Británie).

Audit zemědělských dotací v České republice stále probíhá.

Další kroky

O usnesení bude Evropský parlament hlasovat na příštím plenárním zasedání (7.–10. června).