Parlament přijal dočasná pravidla proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • poskytovatelé služeb mohou ponechat v platnosti dobrovolné nástroje k odhalování, odstraňování a hlášení dětské pornografie na internetu 
  • větší vnitrostátní dohled nad technologiemi k odhalování dětské pornografie 
  • dočasné řešení na nejvýše tři roky 
Poslanci přijali nová opatření v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu. ©Samuel/AdobeStock  

Poslanci EP schválili nařízení, které poskytovatelům internetových služeb dočasně umožní pokračovat v dobrovolném odhalování dětské pornografie na internetu.

Poslanci podpořili právní předpis, který děti lépe ochrání před pohlavním zneužíváním při internetové komunikaci. Důvodem je dramatické zvýšení množství internetového obsahu, který zobrazuje pohlavní zneužívání dětí v důsledku pandemie. Nařízení bylo přijato 537 hlasy, proti hlasovalo 133 poslanců a 24 se hlasování zdrželo.

Nové nařízení je výsledkem dohody mezi Parlamentem a Radou z letošního dubna. Podle dosaženého kompromisu má být stanovena dočasná výjimka z čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 směrnice 2002/58/ES, která chrání důvěrnost sdělení a provozních údajů. Nařízení však bude platit pouze do doby, než budou přijata trvalá pravidla pro odstraňování dětské pornografie z online prostředí, maximálně však po dobu tří let.

Dobrovolná opatření poskytovatelů služeb

Dočasná pravidla povolí poskytovatelům internetové komunikace, tedy e-mailových, chatovacích a messagingových služeb, aby i nadále používali systémy k odhalování, odstraňování a hlášení případů pohlavního zneužívání dětí na internetu. Budou moci zasahovat proti tzv. kybergroomingu (tedy proti navazování kontaktu s dětmi na internetu za účelem pohlavního zneužívání) a podezřelé případy hlásit policejním nebo justičním orgánům nebo organizacím jednajícím ve veřejném zájmu proti pohlavnímu zneužívání dětí.

Poskytovatelé služeb by pro tento účel měli využívat technologie, které co nejméně zasahují do soukromí uživatelů internetu.

Obsah zobrazující pohlavní zneužívání dětí

K odhalování dětské pornografie na internetu se využívají technologie, které automaticky procházejí obsah, např. obrázky a text, nebo provozní údaje komunikace. V případě fotografií a videí se používají tzv. technologie otisků („hashů“). K analýze textových a provozních dat, která slouží k odhalování kybergroomingu, se používají klasifikátory a umělá inteligence. Pravidla se však nevztahují na detekci nežádoucího obsahu v hlasové komunikaci.

Větší ochrana soukromí

Poslancům velmi záleželo na tom, aby byly zavedeny mechanismy stížností pro osoby, které se domnívají, že byla porušena jejich práva. Podařilo se také dosáhnout toho, že vnitrostátní orgány pro ochranu údajů budou mít lepší dohled nad technologiemi, které poskytovatelé používají, a to prostřednictvím předběžného posuzování dopadů a konzultačních postupů.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Birgit Sippelová (S&D, DE) po hlasování uvedla: Pohlavní zneužívání dětí je závažný zločin, který porušuje lidská práva. Musíme mu předcházet účinněji, stíhat více pachatelů a nabídnout lepší podporu obětem. Díky dosažené dohodě bude možné odhalovat pohlavní zneužívání dětí na internetu a současně chránit soukromí uživatelů. Možná není dokonalá, představuje však praktické dočasné řešení problému na tři roky. Evropská komise musí nyní rychle navrhnout dlouhodobé řešení, které se bude opírat o záruky ochrany údajů obsažené v prozatímních pravidlech a které umožní cílenější skenování soukromých zpráv.

Další postup

Nařízení vstoupí v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Nejdříve jej ale musí formálně přijmout Rada.

Souvislosti

Změna zákona byla nutná, aby poskytovatelé internetových služeb mohli odstraňovat dětskou pornografii a předcházet jejímu šíření i poté, co se v prosinci 2020 začal uplatňovat kodex EU pro elektronickou komunikaci.

Komise má v úmyslu navrhnout trvalejší řešení tohoto problému v průběhu roku 2021.