Evropské setkání mládeže 2021: účastníci navrhli změny budoucího fungování EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Mladí lidé z celé Evropy diskutovali ve Štrasburku o budoucí podobě EU 
  • Konkrétní návrhy budou předloženy Konferenci o budoucnosti Evropy  
  • Setkání v kostce: 10 000 účastníků, 2 000 nápadů, 160 aktivit  
10 000 mladých lidí se začátkem října zúčastnilo osobně nebo na dálku Evropského setkání mládeže EYE2021 © European Union 2021 - EP  

Deset tisíc účastníků Evropského setkání mládeže představilo v průběhu víkendu své nápady v oblasti recyklace, vícejazyčnosti, právního státu nebo federativnějšího uspořádání Evropy.

Evropské setkání mládeže (EYE2021) se letos konalo ve dnech 8. a 9. října. Na 5 000 mladých lidí se sešlo v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku, aby spolu s dalšími 5 000 online účastníky prodiskutovali více než 2 000 návrhů týkajících se budoucnosti Evropské unie.

Podrobnější informace o Evropském setkání mládeže 2021 jsou k dispozici zde.

Hlavní návrhy evropské mládeže budou předloženy Konferenci o budoucnosti Evropy

Proces konzultací mladých lidí v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy odstartoval již v květnu 2021 ve spolupráci s celoevropskými mládežnickými organizacemi. Za tu dobu se prostřednictvím online platformy youthideas.eu podařilo shromáždit více než 2 000 návrhů týkajících se budoucího směřování EU.

Účastníci akce EYE2021 přišli s konkrétními nápady zaměřenými například na usnadnění recyklace v celé EU, zefektivnění tzv. postupu podle článku 7 Smlouvy o EU, jehož cílem je ochrana hodnot Unie, nebo reformu jazykového vzdělávání na školách s cílem podpořit mnohojazyčnost. Jako odpověď na významné výzvy, mezi které účastníci akce zařadili změnu klimatu, koronavirovou pandemii nebo mezinárodní bezpečnost, se rovněž objevily návrhy na federativnější uspořádání Evropy nebo na důslednější vyvozování odpovědnosti vůči podnikům, jejichž činnost přispívá ke změně klimatu.

Dva účastníci Evropského setkání mládeže představí dvacet nejpopulárnějších nápadů EYE2021 na nejbližším plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy, které je naplánováno na 22. - 23. října ve Štrasburku.