Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Závazné cíle pro omezení pesticidů  
  • Přepracování norem pro životní podmínky zvířat 
  • Více plochy pro ekologické zemědělství 
  • Přiměřený podíl na zisku pro zemědělce produkující potraviny udržitelně 
Poslanci zdůrazňují, že je třeba snížit environmentální stopu zemědělství. ©AdobeStock/Julia  

Parlament chce reformovat potravinové systémy EU: usiluje o dostatek zdravějších potravin, přiměřené příjmy zemědělců a snížení environmentální stopy zemědělství.

Parlament vítá strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) a zdůrazňuje, že produkovat udržitelné a zdravé potraviny a být přitom šetrní ke zvířatům je zásadní pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Jedná se mimo jiné o cíle v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti, znečištění a veřejného zdraví.

Podle poslanců je třeba posílit udržitelnost ve všech fázích potravinového řetězce. Zopakovali, že k tomu musí přispět všichni – od zemědělců až po spotřebitele. Komise by se navíc měla postarat o to, aby zemědělci dostávali na zisku z udržitelně produkovaných potravin spravedlivý podíl. Zlepšit by se mělo také jejich postavení v dodavatelském řetězci, mimo jiné díky změnám v pravidlech hospodářské soutěže.

Mezi další doporučení Parlamentu patří:

Zdravější potraviny

– doporučení EU o zdravé výživě založená na vědeckých poznatcích, včetně povinného označení výživové hodnoty na přední straně obalu

– omezení nadměrné spotřeby masa a vysoce zpracovaných potravin, které mají vysoký obsah soli, cukru a tuků. Stanovení maximálního množství soli, cukrů a tuků, které takto zpracované potraviny mohou obsahovat.


Pesticidy a ochrana opylovačů

– zlepšit proces schvalování pesticidů a monitorování jejich použití, abychom chránili opylovače a biologickou rozmanitost

– závazné cíle pro omezení pesticidů: členské státy by tyto cíle měly plnit v rámci svých strategických plánů SZP.


Emise skleníkových plynů

klimatický balíček „Fit for 55“, který usiluje o 55% snížení emisí do roku 2030, musí regulovat emise ze zemědělství a souvisejícího využívání půdy a stanovit ambiciózní cíle – přísným kritériím musí podléhat například výroba energie z obnovitelných zdrojů na bázi biomasy

– je třeba obnovit a posílit přírodní propady uhlíku.


Životní podmínky zvířat

– musíme používat společné, vědecky podložené ukazatele životních podmínek zvířat a zajistit tak větší harmonizaci v celé EU

– je třeba posoudit, zda je nutné novelizovat platné unijní předpisy

klecový chov zvířat v EU by měl být postupně ukončen

– produkty živočišného původu ze zemí mimo EU by měly být povoleny pouze v případě, že splňují normy EU.


Ekologické zemědělství

– ekologicky obhospodařovaná půda v EU by měla do roku 2030 zabírat větší plochu

– poptávku po produktech je třeba stimulovat odpovídajícími iniciativami – propagačními opatřeními, zadáváním veřejných zakázek či fiskálními pobídkami.


Další postup

Usnesení bylo přijato 452 hlasy pro, 170 bylo proti a 76 se zdrželo hlasování. Hlasování proběhlo v úterý a výsledky byly oznámeny ve středu. Záznam rozpravy můžete zhlédnout zde.

Evropská komise plánuje v souvislosti se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ řadu legislativních návrhů. Poslanci EP zdůrazňují potřebu vědeckých předběžných posouzení dopadu těchto návrhů a během rozpravy na plenárním zasedání mnoho z nich vyjádřilo politování nad pozdním zveřejněním zprávy Společného výzkumného střediska o dopadu strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ ze strany Komise.

Prohlášení zpravodajů

Herbert Dorfmann (EPP, IT), zpravodaj Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, po hlasování uvedl: „O to, aby zemědělství bylo udržitelné, musí usilovat jak zemědělci, tak i spotřebitelé. Naši zemědělci si již nyní vedou skvěle, takže když je oprávněně žádáme, aby pokračovali v omezování pesticidů, hnojiv a antibiotik, musíme je také podporovat – jinak se výroba pouze přesune mimo EU. Prioritou přitom musí zůstat prioritou, aby byly potraviny dostupné za rozumné ceny.“

Anja Hazekampová (THE LEFT, NL), zpravodajka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „Současná pravidla EU podporují nejen modely zemědělství, které škodí životnímu prostředí, ale vedou také k dovozu výrobků, jež nesplňují kritérium udržitelnosti. Navrhujeme konkrétní opatření, která náš potravinový systém vrátí zpět do mezí přijatelných pro naši planetu. K tomu je třeba podporovat produkci místních potravin a upustit od intenzivního chovu hospodářských zvířat a od monokultur, při kterých se používá mnoho pesticidů. Udržitelný potravinový systém má rovněž zásadní význam pro budoucnost zemědělců.“